Noersalim in New York

IMG-20160315-WA0023Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft op dinsdag 15 maart de 60e zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen in New York toegesproken. Het thema van deze jaarlijkse VN-vergadering is dit jaar Women’s empowerment en het verband met duurzame ontwikkeling.
De bewindsman zei onder meer dat de onlangs samengevoegde en uitgebrachte CEDAW-rapporten 4, 5 en 6 belangrijke hulpmiddelen zijn om beleid te maken op basis van de werkelijke behoeften van vrouwen en andere kwetsbare groepen.CEDAW staatvoor Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
Met betrekking tot vrouwen en de arbeidsmarkt noemde minister Noersalim de indiening van een wetsontwerp betreffende de toetreding van Suriname tot drie fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Het gaat om basisverdragen die landen verplichtom gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde te waarborgen,discriminatie op de werkvloer weg te werken en een minimumleeftijd vaststelt voor jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Deze wetsontwerpen zijn in oktober 2015 door het ministerie van Arbeid ingediend. De bewindsman stelde voorts dat Suriname op het gebied van onderwijs vooruitgang heeft geboekt: verhoogde aantallen meisjes en jongevrouwen zijn ingeschreven op en geslaagd van de middelbare school en opuniversitair niveau.
Minister Noersalimmerkte op dat met de National SexualandReproductive Health andRights Policy 2013 -­2017de rechten van vrouwen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid worden erkend en weerspiegeld. Dit beleid bevat namelijk strategieën en prioriteiten gericht op verdere verbetering van de gezondheidsdienstverlening van moeders, alsook het terugbrengen van het aantal nieuwe hiv-infecties, het verhogen van de bewustwording en educatie omtrent de preventie en het tegengaan van tienerzwangerschappen, seksueel geweld, baarmoederhalskanker en andereseksueel gerelateerde onderwerpen.
Een zeer belangrijke stap in de strijd voor gendergelijkheid en het tegengaan van geweld tegen vrouwen, is de lancering van de Orange Day campagne en de HeforShe campagne, in zowel de stedelijke gebieden als het platteland. Ook op politiek-bestuurlijk gebied is er een vooruitgang te merken, getuige het feit dat het nieuwe kabinet, dat thans vier vrouwelijke ministers telt, heeft overgenomen van een kabinet met slechts één vrouwelijke minister.Daarnaast nam het aantal vrouwen in het parlement toe van zes naar dertien leden, een stijging van 10% in 2010 naar 25% in 2015. De bewindsman noemde met betrekking tot vrouwen en besluitvorming ook de benoeming van de eerste vrouw als Commissaris van Politie, de hoogste rang binnen deze organisatie.
Minister Noersalim erkende Suriname weliswaar vooruitgang heeft geboekt, maar dat er nog veel gedaan moet worden in de strijd voor gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen. De Surinaamse overheid wordt hierbij geconfronteerd met zwakke mechanismen, een zeer beperkt budget,alsook een gebrek aan data en expertise. Ondanks deze uitdagingen zal de Surinaamse overheid haar activiteiten voortzetten op het gebied van gendergelijkheid en het uitbannen van geweld tegen vrouwen, aldus Biza-minister Noersalim.

error: Kopiëren mag niet!