Dew Sharman: “DNA moet climaxcrisis voorkomen”

Assembleelid Dew Sharman vindt dat de heersende crisis in het land geen climax moet bereiken. Het is volgens hem de taak van De Nationale Assemblee (DNA), die als hoogste college van Staat wordt gezien, om de verdere afgang van Suriname een halt toe te roepen. Sharman, die woordvoerder is van de VHP, benadrukt dat de oranje partij samen met de oppositionele partijen NPS, PL en Abop op dinsdag 15 maart een brief naar assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft gestuurd om krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, zo spoedig mogelijk een openbare vergadering uit te schrijven, met als agendapunt “Het bespreken van de door de regering voorgestane oplossingen voor de huidige crisis in het land, die doorwerkt naar alle sectoren in de samenleving.” De politicus stelt dat het inderdaad zo is dat een aantal DNA-leden en leden van de regering op dit moment op dienstreizen in het buitenland is. “Zoveel is er echter ook niet uitlandig dat er geen quorum zal zijn voor een vergadering. De parlementaire delegatie van de DNA-voorzitter moet al terug zijn, terwijl een deel van de delegatie van Zambia al uitlandig is.” De VHP-woordvoerder benadrukt dat van het resterend deel van de delegatie naar Zambia, het lid Asis Gajadien niet meer zal afreizen. Volgens Sharman heeft Gajadien ingezien dat de situatie kritisch is. “Als wij een vergadering aanvragen, moeten wij op zijn minst in het land aanwezig zijn”, aldus Sharman.
Geen ultimatum
Sharman geeft aan dat de partijen geen ultimatum hebben gesteld, maar wel duidelijk hebben aangegeven dat de vergadering zo spoedig als mogelijk moet worden gehouden. Het gaat om de bespreking van de zeer ernstig teruglopende gezondheidszorg, de diep ingrijpende onzekerheid onder de bevolking, de onzekere vooruitzichten voor werkgelegenheidscreatie, de opgeraakte deviezenvoorraad mede in relatie tot de valutaveiling, de bijzonder hoge staatsschuld, de steeds stijgende wisselkoers en daarmee de prijzen, de toename van de ernstige vormen van criminaliteit en de hiermee gepaard gaande angstgevoelens in de samenleving, de niet onderzochte aantoonbare corruptiegevallen en het steeds afnemend respect en vertrouwen in DNA en regering. De volksvertegenwoordiger benadrukt dat er te veel financiële complicaties zijn in het land, waarbij de koersstijging voor nog meer problemen zorgt. Volgens hem is het probleem echter dat de samenleving niet door bevoegde autoriteiten wordt ingelicht. “Ook vanuit de leiding van het land krijg je geen informatie. We krijgen lege rekken, lange rijen, importstop, benzineschaarste. Dat kan niet”, aldus Sharman. De brief is ondertekend door Dew Sharman, Chan Santokhi, Marinus Bee, Gregory Rusland, Paul Somohardjo, Asis Gajadien en Mahinder Jogi.
FR

error: Kopiëren mag niet!