Sapoen: ‘Eis BvL herwaardering afzetten tegen realiteit financieel –economische situatie’

De Bond van Leraren wil dat zijn eis om herwaardering voor de leerkrachten nu eindelijk van de grond komt. Een herwaardering zal de staat naar verluidt een extra 50 miljoen op jaarbasis kosten. Woensdag heeft de regering beloofd met een voorstel op tafel te komen. “Wanneer het gaat om loonrondes, ook die van leerkrachten, moeten wij die inbedden tegen de achtergrond van de financieel-economische situatie. We hebben nu niet een echt florerende situatie, maar aan de andere kant moeten we rekening houden met de realiteit dat de lonen, vooral die van de vaste loontrekkers, onderhevig zijn aan de inflatie.” Dit zegt DNA-lid Raymond Sapoen. “De regering is vanaf de devaluatie begonnen met een paar sociale beschermingsmaatregelen, die helaas nog niet zoveel soelaas bieden vanwege de stijgende koers”, legt de volksvertegenwoordiger uit. Sapoen verwacht dat de valutaveilingen op termijn zullen zorgen voor stabilisatie van de koers. Dan zal het de taak van de overheidsdiensten zijn om ervoor te zorgen dat er geen goederen boven de toegestane winstmarge worden verkocht vooral wat betreft de basisgoederen.
Terugkomend op de loonrondes zegt Sapoen dat het belangrijk is dat de regering voorkomt dat we weer in een vicieuze cirkel terechtkomen van loonstijgingen en inflatie, met alle gevolgen van dien voor het prijzenfront. “Anders ben je dan eigenlijk van de regen in de drup beland.” Belangrijk in deze fase is vooral dat er gelet wordt op de verdiencapaciteit, letten op de kwetsbare groepen in de samenleving en daar waar het nodig is streng erop toezien dat de compensatiemaatregelen worden gehandhaafd. Als het gaat om loonrondes in de zin van reële stijging van het loon, denkt Sapoen dat we ‘een pas op de plaats moeten maken’. Gelet op de stand van de financiële situatie denkt hij dat eerder naar andere mogelijkheden moet worden gezocht om de problemen van de leerkrachten op te lossen, zonder extra geld uit de overheidspot te halen. Sapoen geeft aan dat hij altijd voorstaander was van verhoging, gelet op de bezoldiging van de leerkrachten van Suriname in vergelijking met die in de regio, die in dat opzicht relatief onderbetaald zijn. “Zeker als dit wordt afgezet tegen het gewicht van hun taak.” De leerkrachten behoefden volgens de parlementariër op grond daarvan feitelijk al lang herwaardering. “Maar afgezet tegen de eigen nationale reële situatie zal je toch moeten zeggen dat men geleidelijk aan speciaal voor de leerkrachten, maar ook voor andere strategische groepen in de richting zou moeten gaan van het implementeren van een speciale loonreeks. Dit moet goed bestudeerd worden en integraal worden bezien om te voorkomen dat je weer situaties krijgt, waarbij je bij wijze van spreken eerst examen maakt en dan pas gaat studeren.” Sapoen is niet ongevoelig voor het van stal halen van de structuur van strategische groepen, mits het past binnen de heersende situatie. In deze ronde zijn er in het overleg met de BvL volgens Sapoen ook wel zaken die niet per se geld hoeven te kosten, die aangepakt kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!