Quick scan AZP en ’s Lands Hospitaal van start

De Surinaamse gezondheidszorg wordt de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen, die voornamelijk financieel van aard zijn, maar ook uiteindelijk gevolgen hebben voor de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg. Het ministerie van Volksgezondheid neemt hierin zijn verantwoordelijkheid en heeft in samenspraak met de ziekenhuizen besloten over te gaan tot het uitvoeren van een ‘quick scan’. De ziekenhuizen kampen al enige tijd met financiële tekorten door verschillende oorzaken, met als gevolg de achterstallige betalingen die leiden tot onrust bij het zorgpersoneel. Ook willen of kunnen leveranciers (voorlopig) geen geneesmiddelen en materialen meer leveren.
Hierdoor zijn essentiële geneesmiddelen en materialen onvoldoende in voorraad om verantwoorde zorg te kunnen verlenen. Ziekenhuiszorg heeft grote invloed binnen de gezondheidszorg, vooral financieel maar ook in de kwaliteit en uitkomsten daarvan. “Om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van onze ziekenhuiszorg te waarborgen, heeft het ministerie van Volksgezondheid in samenspraak met de ziekenhuizen besloten over te gaan tot het uitvoeren van een quick scan. Het doel hiervan is om in een relatief korte periode te identificeren op welke wijze de ziekenhuizen sterker en succesvoller gemaakt kunnen worden.”
De quick scan zal plaatsvinden bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het ‘s Lands Hospitaal (LH). Het AZP levert als grootste ziekenhuis hoog complexe zorg voor het grootste deel van de Surinaamse samenleving. Het LH is gekozen, omdat het een kleiner ziekenhuis is qua organisatie en uitdagingen en meer vergelijkbaar is met de overige ziekenhuizen. De problemen bij de ziekenhuizen zijn een gevolg van langer bekende omstandigheden binnen en buiten de ziekenhuizen, die hebben geleid tot een ontoereikende dekking van de maandelijkse exploitatiekosten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om in deze scan alleen de problemen te identificeren en bloot te leggen, maar vooral om realistische oplossingen te identificeren, waarmee voor de langere termijn de ziekenhuiszorg voor een ieder in Suriname kan worden gewaarborgd. De focus ligt op het identificeren van verbeterpotentieel ten aanzien van de strategie, processen, IT, organisatie, HR en financiën. De ziekenhuizen geven aan blij te zijn met deze gezamenlijke inspanning en hebben hun volledige medewerking toegezegd. De minister van Volksgezondheid heeft een team van deskundigen gevraagd deze opdracht uit te voeren. Het team heeft uitgebreide expertise binnen de gezond¬heids¬zorg, specifieke kennis en ervaring met de gezondheidszorg in Suriname en geniet vertrouwen bij zowel de beleidsmakers als de zorgverleners.

error: Kopiëren mag niet!