Jitendra Kalloe: “Input LVV in Nickerie is nihil”

De rijstoogst in Nickerie is net aangevangen. Over een week of twee zal de piek worden bereikt, waarbij een groot aantal padieboeren tegelijk zal oogsten. De boeren kijken uit naar een ingrijpen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor een oplossing voor de prijzen van padie. De landbouwers hebben het afgelopen seizoen minder ingezaaid. Zij proberen alles in het werk te stellen om de zaak te kunnen bijbenen, maar volgens volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe wordt er vanuit LVV de laatste tijden heel weinig gedaan. “De landbouwer is gewoon overgelaten aan zijn lot.”
Gezien de laatste ontwikkelingen op economisch gebied zijn de inputprijzen van de landbouwers zodanig gestegen, dat men zo meteen niet meer kan uitkomen. De landbouwers hebben leningen af te lossen, die met de huidige prijs van SRD 55 voor een baal padie niet kunnen worden afgelost. De vraag is hoe de landbouwers hieruit zullen komen. Aan de andere kant moeten de boerenorganisaties, LVV en de verwerkers aan tafel zitten voor een redelijke prijs, die in de buurt van SRD 80 zou moeten zijn om inderdaad uit te kunnen komen. “Precies hier wordt de boer aan zijn lot overgelaten. De verwerker biedt zijn prijs aan en LVV grijpt niet in”, zegt Kalloe, die ook lid is van de vaste parlementaire commissie LVV.
De input van LVV in het hele rijstdistrict zelf is volgens Kalloe nihil. Een district waar er potentie is en veel wordt geproduceerd voor de Surinaamse samenleving en voor de export, krijgt geen aandacht.
“Wij hebben in commissieverband afgesproken dat het zeer noodzakelijk is om te kijken naar de productieverhoging. Jammer genoeg merken wij dat er maar SRD 11 miljoen is uitgetrokken voor ondersteuning van de boer, dat op zich heel weinig is”, stelt Kalloe. De economische situatie kan volgens Kalloe verbeterd worden door groot te produceren. Ook de regering had aangegeven dat er meer dan 60.000 hectaren geplant zou worden. Hier is echter niet veel van terechtgekomen. De achteruitgang in het district heeft volgens Kalloe ook effect op de interesse van de Nickeriaan. Een heleboel studenten vertrekken uit het district naar de stad en keren nooit meer terug naar het district. “Ouders raken gedemotiveerd en sturen hun kinderen weg. Studenten die naar het district terug zouden moeten komen, gaan naar andere districten omdat zij elders mogelijkheden zoeken om zich te ontwikkelen”, meent Kalloe.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!