Boussaid: “Geen limiet wel meldingsplicht opname valuta Hakrinbank”

“Er is geen sprake van limitering van valuta-opname. Er is nu wel een meldingsplicht van grote opnamen boven de 20.000. Dit moet 3 dagen van tevoren formeel worden aangevraagd. In urgente gevallen kan dit geld wel meteen beschikbaar worden gesteld”, dit zegt de directeur van de Hakrinbank, Jimmy Boussaid. De betreffende regel is volgens Boussaid een ordemaatregel. Het betekent volgens hem niet dat de bank geen liquiditeiten heeft. Hij legt uit dat vreemde valuta uit het buitenland moet komen. “In de afgelopen periode zijn er verhoogde opnames geweest, maar dit is nu weer rustiger. De cash moet worden ingevlogen en bij hoge opnames betekent dit dat de bank extra invoer moet plegen.” Dit doet zich volgens Boussaid overigens bij meerdere banken voor. De regel is kennelijk niet nieuw, maar werd eerder nauwelijks toegepast. Met de onrust op de markt 2 maanden terug waren er volgens Boussaid verhoogde opvragen. Toen is besloten de regel toch toe te passen, weliswaar met de nodige flexibiliteit. “Als iemand aangeeft dat hij zijn geld echt vandaag nodig heeft, wordt dit verzoek wel gehonoreerd”, stelt de bankdirecteur. Boussaid geeft op een vraag van de krant aan dat het niet correct is om een link te leggen met de plotselinge hantering van de regel en de huidige financieel-economische situatie in het land. “Anders geef je een verkeerd signaal alsof de bank in moeilijkheden zit, wat absoluut niet zo is”, meent hij. De hantering van de regel is volgens hem meer een vorm van voorraadplanning. De verhoogde opvragen van enkele maanden terug waar Boussaid het over heeft gehad, waren het gevolg van geruchten als zou de vreemde valuta van klanten op de banken in gevaar zijn, omdat er geen valuta in het land was en men mogelijk aan de gelden van de klanten zou komen. Na een mededeling van de CBvS, het ministerie van Financiën en de banken zelf dat dit een uitgesloten zaak was, keerde de rust onder de klanten terug. Boussaid benadrukt dat er geen rede is voor onrust. De bank beschikt nog over voldoende vreemde valuta in kas. De bankdirecteur geeft aan te hopen dat met zijn uitleg van waarom de regel nu gehanteerd wordt, de huidige rust bij de bank gecontinueerd kan worden “want we hebben belang bij rust”, aldus Boussaid.

error: Kopiëren mag niet!