Bokssport heeft nieuwe leiding nodig

Alle moeite ten spijt; ik denk niet dat de Surinaamse Boks Bond (SBB) onder de huidige leiding enige kans van succes zal hebben om de bokssport nieuw leven in te blazen. Hierover werd gewag gemaakt in een lokaal ochtendblad van woensdag 10 februari j.l. De SBB heeft een nieuw bestuur en vooral een nieuwe voorzitter nodig. Wat in de afgelopen 3 tot 4 jaar is gebeurd met de relatie voorzitter Boksbond en het directoraat Sportzaken is op zijn zachtst gezegd schandelijk. Een persoon heeft op zijn eentje er voor gezorgd dat de eens zo bloeiende sport weer in een diepe winterslaap is terecht gekomen. Ik hoop daarom niet dat de nieuwe minister het bestuur van de SBB in zijn huidige vorm zal ontvangen, want het zal niet werken.
Volgens ingewijden die ik heb gesproken over de slechte situatie heeft het egocentrisch gedrag van de voorzitter ten grondslag gelegen van de clinch waarin de boksbond is beland. Het ministerie was bezig binnen haar beleidsgebied van buurtsport en talentontwikkeling jongelui te interesseren voor deze mooie tak van sport. De bazige houding van de huidige voorzitter was een belemmering dat deze ontwikkeling gestalte kreeg. De dooddoener waarmee deze voorzitter zich bedient nl. De AIBA slaat kant noch wal, aangezien de andere takken van sport wel hebben geprofiteerd van het buurtsportbeleid van het ministerie. Heeft iemand de Schaakbond horen klagen over inmenging van het ministerie of de SVB met de verschillende buurtactiviteiten voor voetbal ? Neen, alleen de Boksbond o.l.v. deze voorzitter had er moeite mee. En natuurlijk zal de AIBA zich afvragen wat er nu gebeurt. Ik hoop dat de voorzitter eerlijk zal vertellen dat hij het grootste obstakel is voor de bokssport omdat hij niet wil of kan samenwerken met anderen.
Jammerlijk is dat de meeste boksers die in het boks project van het ministerie zijn begonnen momenteel hun heil hebben gezocht bij kickboxing. De reden voor deze stap is het uitblijven van wedstrijden. De Boksbond verhinderde het ministerie immers om wedstrijden te organiseren onder het mom van de gevoelens van AIBA. De denkwijze om vandaag de dag de schuld van haar falen te leggen bij het ministerie, dat naar mijn mening alles heeft gedaan, materieel en financieel, om deze tak van sport op te krikken, is laag bij de grond.
Daarom blijf ik er bij dat de bokssport en de boksbond alleen gebaat zijn met een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter. Ik nodig de voorzitter dan ook uit om binnen korte tijd bestuursverkiezingen te houden om zodoende anderen de gelegenheid te geven deze bond op kundige en democratische wijze te leiden. De laatste verkiezingen bij de boksbond dateren van ruim tien jaar geleden. Elke andere (kunstmatige) ingreep zal het definitieve einde betekenen van de bokssport. “Mark my words”
Een fervente boksliefhebber

error: Kopiëren mag niet!