Alsnog Wereld Vrouwendag: Fosten Oema

Op 8 maart was het wederom Wereldvrouwendag. Maar het lijkt ons goed om ook op dit moment, vandaag, ook weer even stil te staan bij dit fenomeen en “de vrouw van toen” te belichten. Als u om zich heen kijkt, zult u constateren dat vele landen worden bestuurd door een regering, bestaande uit een aantal ministers die elk op hun beurt een ministerie draaiende moeten houden. En het is bekend dat er vele ministeries bestaan en soms worden er nieuwe ministeries aan het bestaande lijstje toegevoegd. Zo kennen we: het ministerie van Volksgezondheid, Onderwijs, Financiën, Sport en nog veel meer.
Op elk ministerie zit er een man of vrouw om de zaak in goede banen te leiden. Deze leider wordt weer ondersteund door allerlei medewerkers, dus beste mensen die ene taak wordt door velen geklaard. Loekoe o menie sma e` broko din ede` foe klar a wroko. Maar vandaag zal ik iets beweren dat u zult moeten beamen en dat is dat de vrouw van toen door alle jaren heen in onze samenleving al deze ministeriele taken in haar uppie deed. De drie sterke pijlers waarop de vrouw van toen rustte waren kracht, wijsheid en geduld. Ik hoor u al denken: “dat no kan, hoe kan een persoon zoveel taken tegelijk verrichten,” dus zal ik deze uitspraak moeten motiveren.
Okee mek oen makandra fring wan ai ini a fosten spikri:
Oema…..libi spikri e`sori
Dati joe bin de` ati nanga ede` ’foe alla din ministerie
Joe bin scoro joe pransoen nanga koni
Joe bin spiet odo foe poti wi denki nanga doe tap retie pasi
Nanga troe troe respeki
Wi bin kari joe minister foe financie
Bika joe bin sai donnie
Foe mai goloe
allasma bin sabie
Dati mama kasmonnie
Bin de` wan jippi ini notoe tin.
Tap dies ministerie joe odo bin de`
“Fo sosomama de`na berpe`gron”
Oema, joe bin de` a ati foe sociale zaken
Bika joe egie pikin nanga doro sei wan
Bin tesi joe waran brassa
Pikin bere nooitie barie
Bika foe joe egie mofo joe bin poeroe a brede
foe tap angrie bere` joe bondroe wi nanga a odo:
“Te tu sma e`hari boto…a mus fu doro sjoro »
Sranan e`brassa difrenti koeltoeroe
Leki minister foe koeltoeroe joe gi din a okasie
Foe libie din libie din egie fasie
“ Iebrie wan oema e`bos eng man eng egie fasie”
joe scoroe wi pransoen
Foe respeki din roetoe
“No seri joe nengre oso bangi foe go bai bakra stoeroe”
Joe wroko tapoe Defensie bin fiet wi ai
Bika bigi nanga pikin wan
bin finnie wan kibrie presie ondro joe frei
Joe bin tap fetie en tjarie tirfiri nanga a odo disi:
“Ogri meti de`…ma ogri onti man de toe”
Leki minister foe volksgezondheid
joe bin sori joe koni foe dresie wiwiriei
joe dresi so meni sikie en scoro wi nanga na odo disie
“Joe betre dringi dresie dan waktie sikie”
Tap binnenlandse zaken
Joe bin odo wi nanga
“Kankan nanga wiwiri …soema sa koti trobi foe den.” difrenti koeltoeroe ma wan famirie
difrenti tongo e` verstan makandra ini wan sranantongo
difrenti koeltoeroe e` respeki wan Sranan fraga
kari din srevie srananman, bika din na wan.
Tap buitenlandse zaken
Joe bin sorgoe datie
No wan sma bin sabi wi insei bere tori
bika joe bradi koto bin tapoe wi sjen
Joe boskopoe bin de`:
“ Aksie fu mi frenti, mi sa sori joe mi feanti ”
Tap vreemdelingen beleid
Joe osodoro bin opo gi alla din notoe wan
Nanga passensi
“ Joe bin gi notoe todo a okasie foe djompo kon ston na bangi”
A wroko tap verkeer en waterstaat
Bin de`a moro hebie wan
Bika dei nanga neti
Joe bin gratie libi passie
Gi masra nanga pikin
Na joe bin de`a pari sa e`tan hari wi libi boto kon na sjoro
Tapoe Juspol joe bin tnapoe kan kan
joe bin tapoe bigi mofo nanga
“Kos bigisma a noti, na foe begi eng baka »
Joe opo, wiki, tjari ogrie metie tap retie passie baka nanga
“Den ne kiri begiman, ma den kiri foefoerman”
Leki onderwijs minister joe bin scoro wi
dati scoro ….e`gi papira
Papira….e`fin wroko
Wroko….kan bai njang
Njang ….e`krakti skin
Krakti skin…..e`srapoe jeje
Srap jeje de`fanodoe foe scoro joe srevi”
dati ede “Papira moes de`joe fos masra bika te`woron mandi
nanga gron , da pe` ju sa wakka go”
Conclusie, wan fosten uma bin de` a ede` nanga a atie foe alla din ministerie. Ze moest continu keuzes maken en haar prioriteit lag steeds bij man, kind en gemeenschap.
Langzamerhand zijn de vrouwen onafhankelijker geworden en economisch zelfstandiger. Hoewel het de moderne vrouw aardig lukt om relatie, carrière en moederschap succesvol te combineren, wordt ook zij steeds vaker gedwongen om keuzes te maken:
1. Zal ik kiezen voor een carrière of voor het moederschap?
2. Of zal ik misschien meer bevrediging vinden in het combineren van carrière, moederschap en relatie?
3. Zal ik fulltime of parttime werken?
4. Zal ik de kinderen bij ma laten en op vakantie gaan of zal ik ze meenemen?
Elke vrouw maakt dagelijks haar eigen keuzes, zij bepaalt waar haar prioriteit ligt. Achteraf wordt dan de balans opgemaakt en zal ze naar eigen eer en geweten aan zichzelf moeten toegeven of haar keuze juist was. De hamvraag is: bezit de vrouw van nu de drie pijlers van kracht, wijsheid en geduld waarop de vrouw van toen kon bogen? Zou de moderne vrouw ook in haar uppie al deze ministeriële taken in de samenleving kunnen bemannen?
Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!