Gajadien: “Dienstreizen regering en DNA leggen Suriname lam”

Gajadien GÇ£Dienstreizen regering en DNA leggen Suriname  lamGÇ¥Assembleelid Asiskumar Gajadien is er niet over te spreken dat assembleevoorzitter Jennifer-Geerlings-Simons en vicepresident Ashwin Adhin beiden naar het buitenland zijn afgereisd, terwijl De Nationale Assemblee (DNA) al langer dan een week geen informatie van Financiënminister Gilmore Hoefdraad heeft kunnen krijgen over de aankomende valutaveilingen en de nu op hol geslagen valutakoers. Ondertussen is bekend dat de valutaveilingen op 22 maart worden gehouden. “Vicevoorzitter Melvin Bouva geeft aan dat het parlementaire werk normaal zal doorgaan, maar het is vrijwel duidelijk dat hij machteloos is. Als hier in belang van de samenleving zou worden gedacht, kon het parlement samen met de eerste vervanger van Adhin, minister Soewarto Moestadja, kunnen afspreken om Hoefdraad zo snel als mogelijk zijn informatiesessie in het parlement te laten houden. Immers, Hoefdraad en Moestadja zijn beiden in het land en de coalitie beschikt over ruime meerderheid om te kunnen vergaderen”, stelt de politicus. Adhin is naar India vertrokken. Hij zou op 11 maart het Global Leadership Forum toespreken. Hij keert op 17 maart terug na een vakantie van 4 dagen in Nederland. Geerlings-Simons zal van 8 tot en met 11 maart een vergadering van de ‘Board of Directors’ bijwonen van ParlAmericas. Zij is 16 maart weer in Suriname. Ook verscheidene DNA-leden vertoeven in het buitenland. De DNA-voorzitter had voor haar vertrek reeds in DNA aangegeven dat het parlement pas in de derde of vierde week van maart weer zou vergaderen.
‘Bilaterale meetings president bedoeld om zaak op langere baan te schuiven’
Gajadien benadrukt dat in deze situatie de regering niet kan zeggen dat het resultaat van nalatigheid niet te overzien was, omdat zij duidelijk ervoor gekozen heeft om andere zaken te gaan doen dan verantwoording in het hoogste college van staat af te leggen. “De president probeert zogenaamde bilaterale meetings met maatschappelijke groeperingen te houden, maar dat is alleen maar om de zaak op een langere baan te schuiven”, aldus Gajadien.
Aanpassingsprogramma heeft goedkeuring DNA nodig
Gajadien benadrukt dat hij de indruk krijgt dat de regering eigendunkelijk bezig is leningen met buitenlandse organisaties aan te gaan en de gestelde voorwaarden zonder goedkeuring van DNA door te drukken. Bij de politicus gaat het erom dat elk programma dat besproken wordt of doorgevoerd zou moeten worden, besproken dient te worden in het parlement. “De NDP heeft altijd kritiek geleverd op de aanpassingsprogramma’s van het Nieuw Front. Echter hebben deze Surinaamse aanpassingsprogramma’s altijd goedkeuring van DNA gehad”, stelt hij. De VHP’er stelt dat als de woorden van Hoefdraad gevolgd kunnen worden, hij aangegeven heeft dat deze regering sinds haar aantreden een aanpassingsprogramma in overleg met buitenlandse missies doorvoert. “De andere kant van de zaak is dat wij in deze situatie zijn gekomen vanwege het desastreus beleid van de regering Bouterse-Adhin. De factor die hieraan heeft bijgedragen, is corruptie”, aldus Gajadien.
Corruptie in welk programma dan ook aanpakken
Corruptie zou volgens Gajadien als eerst moeten worden aangepakt, alvorens een aanpassingsprogramma kan worden ingevoerd. Het Internationaal Monetair Fonds wil Suriname technische steun bieden voor het doorvoeren van een hervormingsprogramma. Daarvoor wordt er USD 500 miljoen beschikbaar gesteld. De regering is ook bij andere instellingen op zoek naar geld. Met het IMF in zee gaan, betekent ook dat er een strak aanpassingsprogramma moet worden doorgevoerd. IMF is voorstander van een forse devaluatie. “Als wij een programma willen uitvoeren, waarbij men al de door corruptie verspilde middelen terug wil brengen voor de samenleving, zal in de toekomst voorkomen worden dat er verdere corruptie plaatsvindt. Ook als er alternatieven aan mensen die op de ontslaglijsten staan, worden geboden om in de productiesector te gaan werken, krijgt het IMF-programma zeker mijn goedkeuring”, aldus Gajadien.
FR

error: Kopiëren mag niet!