President leidt mensen onbewust terug naar jaren ‘80

Met de uitspraken gedaan door de president Desi Bouterse, waarbij hij gesproken heeft over de rechterlijke macht, aangevende dat buitenlanders invloed uitoefenen op zaken binnen de rechterlijke macht, lijkt het alsof hij mensen onbewust weer naar het klimaat van de tachtiger jaren wil voeren. Dit zegt Richard Kalloe. Hij stelt dat Bouterse met de uitspraken eigenlijk wil aangeven dat er vanuit het buitenland een complot gevoerd wordt. Het buitenland zou dus bezig zijn hier in Suriname onrust te zaaien. Dat is altijd zo goed gezegd en wordt ook als argument gebruikt voor de economische instabiliteit in het land.
“Ik denk dat deze uitspraak voor velen een verrassing is geweest.” Kalloe vindt dat de uitspraken met betrekking tot de rechterlijke macht meer te maken hebben met het 8 decemberstrafproces. “De president heeft een probleem met dit proces. Het decemberproces is een proces waarvan men dacht dat het geseponeerd was. Maar het is weer opgepakt en de rechters gaan hiermee verder.”
Kalloe stelt dat de president de schuld van het decemberproces ruiterlijk op zich heeft genomen. Een ieder heeft kunnen zien dat hij de schuld op zich genomen heeft. “We zitten op dit moment in een situatie, waarbij hij met de rug tegen de muur staat. Dit, doordat twee leden van zijn coalitie dreigen teruggeroepen te worden. Hij zit economisch in de hoek en hij heeft geen vrienden meer in het buitenland”, aldus Kalloe.
Ook met betrekking tot de opmerking dat rekesten in het buitenland zouden worden geschreven, zegt Kalloe dat een rekest door elke willekeurige advocaat geschreven kan worden. Dat is namelijk het eerste waarin ze getraind worden. “We hebben echt niemand uit het buitenland nodig om dit te schrijven. Als de mensen van het hof niet in staat waren om een rekest te schrijven, zouden ze zich niet daar bevinden.”
Vanuit De Nationale Assemblee had men verwacht dat de leden naar uitleg zouden vragen aangaande de uitspraken van de president. Echter is er hierover niet gesproken. “Waarom De Nationale Assemblee niet gevraagd heeft voor nader uitleg met betrekking tot de uitspraken is, omdat zij weten wat de achtergrondgedachte is van de uitspraken. Ze durven vanwege politieke angst zich ook niet te branden aan de uitspraken”, aldus Kalloe.

error: Kopiëren mag niet!