Is er een oplossing voor de huidige crisis?

Moet het arme volk steeds de tol betalen en offers opbrengen, terwijl een kleine groep elite regeringsgezinden, sponsors van partijen, handelaren , partijloyalisten en lobbyisten blijven profiteren? Als inzender heb ik wel begrip voor vriendjespolitiek, maar men moet zich binnen de gestelde regels handelen. Het kan niet zo zijn dat families en vrienden misbruik maken van de privileges/posities van topambtenaren en van leidinggevenden. Hoe dag en nacht veranderen en de situatie steeds verandert, zal ook eens het tij keren en de economische malaise in Suriname zal ook een andere wending nemen. Als wij de moeilijke periode van de jaren 1974/1975, 1980, 1982, 1995 enz. hebben overleefd, dan is er hoop, dat we ook deze dipperiode zullen overbruggen.
In diverse artikelen is er op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het oplossen van de economische problemen/recessie. Tevens zijn er een aantal adviezen c.q. oplossingsmodellen aangedragen. Mijnerzijds wordt getracht politici die heel subtiel invloed hebben op het beleid om hun simpelweg erop te attenderen, teneinde het beleid drastisch om te buigen en op een eerlijke en oprechte wijze uit te voeren!
Door goede beleidsplannen en projecten op te stellen, die gebaseerd zullen zijn op haalbaarheid en niet populistisch zijn, zullen het volk alleen ten goede komen.
De Staatsolie is begonnen met de productie van brandstof. Als Surgold in productie zal zijn en de winst van Iamgold en Staatsolie goed wordt besteed, dan rest het alleen aan de leiders dat ze een gedegen beleid gaan voeren, zonder te verspillen.
De bezuinigingen moeten serieus worden aangepakt, de transparantie en openheid zijdens de overheid moeten zonder meer een feit zijn. Zie het voorbeeld van Nederland; haast elke dag is een regeringsvertegenwoordiger op de tv. Als het beleid of een minister of een directielid/staatssecretaris heeft gefaald, dan blijven de consequenties niet uit!
De minister en de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten en Fred Teeven, en de staatssecretaris (directeur) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben de eer aan zich zelf gehouden .
Enkele aanbevelingen
Er moet meer worden geïnvesteerd in de productieve sector en in een aantal andere sectoren, z.a. de agrarische sector, de rijstbouw, de visserij , bloementeelt, palmolie, kokosindustrie bamboe-industrie; alsook in het toerisme. Om de huidige crisis te overbruggen, moeten er duidelijke beleidsmaatregelen worden genomen. Beperking van de regerings- en DNA-delegaties voor buitenlandse reizen, inkrimping van het ambassadepersoneel. Er kan meer worden verzet met een klein team; hierdoor wordt valuta bespaard. Personeelsstop m.u.v. hoog – en technisch kader. Een dringend vereiste is om het ontheven kader c.q. personeelsleden wederom in te zetten. Niet omwille van ontheffing en partijpolitiek belang moet men gaan ontheffen. Hierdoor neemt “braindrain” toe. Hogere belasting en regulering van de goudsector. Dit om minder inkomsten te derven/missen. Importbeperking: er worden tientallen van dezelfde goederen geïmporteerd. Dit is in een ontwikkelingsland overbodig en sprake van deviezenverspilling. Het verbieden van export van rondhout, wel het stimuleren van en exploiteren van eindproducten. Denk aan de glorietijd van Bruynzeel en andere bedrijven. Het stimuleren van bedrijven en ondernemers om ingeblikt fruit, sapsoorten, groente en tomaten te fabriceren en te exporteren. Het drastisch stopzetten en beperken van groente en fruit, die in ons land worden geteeld.
De kleine landbouw bevorderen door planten tegen betaalbare prijzen ter beschikking te stellen. De dienstauto’s alleen gebruiken tijdens de diensttijden, m.u.v. de ministers en de directie, dit om benzine te besparen, slijtage en misbruik te voorkomen.
Het treffen van ernstige maatregelen om de verdere geldontwaarding (devaluatie) te voorkomen en het begrotingstekort in te lopen. Stopzetten van onderhandse gunningen en het strikt naleven van de Comptabiliteitswet. Het leningsplafond, dat werd verhoogd om leningen te nemen en thans ten einde raakt, dient niet wederom verhoogd te worden! Betere controle op het misbruiken van staatsgelden, ook bij de diverse stichtingen en parastatale bedrijven. Tevens het herzien en aanpassen van de torenhoge salarissen. Nader bekijken en controleren van de financiële bijstand, die tijdens de ex-minister van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Alice Amafo (Abop), onrechtmatig zijn toegekend.
De regering moet niet te veel gaan theoretiseren, maar zij dient vooral positief te denken aan de oplossing voorde huidige economische crisis, die het arme volk moet proberen te overleven! Er is wel hoop in de toekomst van ons land, maar wij Surinamers moeten niet zwijgen. De kritische op- en aanmerkingen, indien en waar en wanneer nodig, moeten zondermeer worden geplaatst. De regering moet gedwongen worden om een efficiënter beleid te voeren en al het mogelijke te doen om het land voor een ieder leefbaar, veilig en vooral betaalbaar te maken!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!