Paul Somohardjo: “Nieuwe wet maakt weg open om over te lopen”

Vanaf het aantreden van het huidige parlement houdt de Terugroepwet het college bezig. Pertjajah Luhur (PL) heeft getracht haar dissidente leden, Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, uit het parlement te krijgen. Op 1 maart hebben 6 DNA-leden van de coalitie de initiatiefwet houdende gronden en procedure regels voor terugroeping van volksvertegenwoordigers ingediend. Deze initiatiefwet zal de huidige Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers van 2005 moeten vervangen.
PL-voorzitter Paul Somohardjo reageert zeer gebelgd als hij kijkt naar het initiatiefvoorstel van zijn collega volksvertegenwoordigers. “Er is niet véél veranderd. De wet is gewoon totáál veranderd. Het is geen wijziging, maar een nieuwe wet. Men strooit hiermee gewoon zand in de ogen van het volk”, stelt Somohardjo. Terugroeping van een volksvertegenwoordiger volgens het wetsvoorstel zal plaatsvinden op elke wijze van rechtsgeldige vrijwillige beëindiging van het lidmaatschap van de partij. Indien de volksvertegenwoordiger formeel en vrijwillig lid is geworden van een andere politieke organisatie of een andere fractie kan ook worden teruggeroepen. “Men moet vrijwillig het lidmaatschap van de partij beëindigen? De volksvertegenwoordiger moet toch goed gek zijn om zo iets te doen, terwijl die weet dat het gevolg daarvan zal uitmonden in terugroeping. Je zult dus moeten schrijven dat je lid bent van de NDP. Dat gaat toch niemand doen”, stelt Somohardjo.
Indien de leden gedurende een jaar op 60% of meer van de plenaire vergaderingen van De Nationale Assemblee aantoonbaar niet aanwezig zijn geweest, kan dat ook tot grondslag voor terugroeping worden aangemerkt. Deze grondslag slaat volgens Somohardjo ook op niets. “Als je 100 vergaderingen hebt en je bij 60 hebt getekend, maar deze niet hebt bijgewoond, gaat die vlieger ook niet op”, stelt de PL-voorman. Met de nieuwe wet staat volgens Somohardjo de weg open voor volksvertegenwoordigers die zwak zijn, om omgekocht te kunnen worden om over te lopen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel vinden dat de huidige Terugroepwet sinds de aanname nooit gewerkt heeft. Nog nooit is een DNA-lid teruggeroepen. Integendeel levert het alleen maar rechtszaken op, die het land nergens brengen. Middels de aanname van de initiatiefwet zal de huidige Terugroepwet ingetrokken worden en zullen de nieuwe regels in plaats daarvan worden geïntroduceerd.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!