Leo Brunswijk verwijt Van Dijk-Silos machtsvertoon

BrunswijkDe Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) heeft zaterdag een persconferentie gehouden in verband met de laatste keurmeestersopleiding. Zoals bekend heeft de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, de STKM zijn bevoegdheid als controleorgaan ontnomen en een nieuw orgaan, SHMS opgericht. Het STKM vindt dit een onwettige handeling en beschouwt de nieuwe controle-instantie als te zijn niet valide. In het natraject van de beslissing van de minister zouden de certificaten, die na het besluit aan de participanten zijn uitgereikt, nietig zijn en moeten de geslaagden opnieuw examen afleggen. Volgens de voorzitter van de STKM, Leo Brunswijk, zou de minister voorbijgaan aan het feit dat als deze certificaten ongeldig zijn, ook alle voorgaande certificaten ongeldig zouden moeten zijn, omdat die ook van de STKM afkomstig zijn. Hij noemt de beslissingen van de minister machtsvertoon.
“We leven in een rechtsstaat en niet in een machtsstaat”, benadrukte Brunswijk. Er bestaat een contract tussen het ministerie en de STKM over de keurmeesteropleidingen. “Dit is puur machtsvertoon. Een contract moet worden gevolgd”, gaat de STKM-voorzitter verder. “Het is allemaal politiek.” Als de minister geen gehoor geeft aan de wensen van de STKM om de geslaagden geen tweede examen te laten doen, zal de STKM gerechtelijke stappen ondernemen. Rond de periode dat de minister overging tot de beslissing maakten de participanten net een aanvang met de opleiding. Zij probeerde in eerste instantie de opleiding stop te zetten, maar heeft het uiteindelijk toch voortgang laten vinden.
Het gaat om 86 participanten, die nu niet in staat zijn om te werken, omdat ze volgens de minister een nietig certificaat in handen hebben. De minister heeft gesteld dat alle deelnemers van de afgeronde opleiding opnieuw examen moeten doen om voor een nieuw en geldig certificaat in aanmerking te kunnen komen indien ze de toets halen.
De participanten hebben hier moeite mee. Brunswijk heeft het voortouw genomen in de kwestie en zegt dat de STKM de geslaagden te allen tijde zal bijstaan. Desnoods zal hij de juridische kosten vergoeden indien nodig blijkt om het geschil naar de groene tafel te brengen. Hij noemt de eisen van de minister misleidend naar de geslaagden toe. Hij ziet graag dat de minister de genomen beslissing herziet. De geslaagden die aanwezig waren tijdens de persconferentie gaven aan dat ze met de situatie belemmerd worden om hun taak uit te oefenen en zelfs brodeloos zijn gemaakt. Achteraf blijkt dat sommige participanten wel akkoord zijn gegaan met een tweede examen. Dit zijn volgens Brunswijk mensen die bang zijn om hun werk te verliezen en van hun werkgever de opdracht hebben gehad om het opnieuw te doen. Hij geeft aan dat het een democratisch recht is van de mensen om te besluiten om het tweede examen te maken. “In dat geval, als ze allemaal besluiten om het te doen, dan is de druk van mij af. Feit is dat er dan twee keuringscertificaten in omloop zullen zijn”, aldus Brunswijk.

error: Kopiëren mag niet!