Geen belastingen voor de corrupteling

Seti Sranan, het platform voor kritische burgers, houdt op maandag 7 maart een lezing met als thema “Gedachten over mens en samenleving”, gebaseerd op de boeken “Belastingplicht, gelegaliseerde afpersing” en “Innerlijke organisatie, een interpretatie van communicatie” van de auteur Remy Knoppel. De lezing wordt gehouden in het gebouw van het Solidariteitsfonds Senioren Burgers aan de Fajadjanstraat 238 en vangt aan om 7.00 uur ’s avonds. Knoppel zal tijdens zijn voordracht ingaan op burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij propageert “geen belasting meer betalen om het corrupte systeem te bestrijden”.
Politiek ideoloog Wim Bakker van Seti Sranan zegt dat de leus “geen belastingen meer voor de corrupteling” hem aanspreekt vanwege de missie van Seti Sranan om een platform te zijn voor kritische burgers, die willen strijden tegen het corrupte systeem. Na de presentatie van Knoppel zal er met elkaar worden gediscussieerd over onder andere de hamvraag die Curtis Hofwijks van We zijn Moe eerder stelde: “Hoe kunnen wij de jongeren die tot nu toe alleen maar via internet participeren, rond de tafel krijgen om ook in andere vorm mee te werken aan het herstel van Suriname”. Bakker kan zich terugvinden in de opvatting van Knoppel, dat de samenleving een associatie van vrije individuen moet zijn. Dit uitgangspunt overlapt het denken van Seti Sranan vervat in de oproep “Sta op, zeg wie je bent en maak je opvattingen over mens en maatschappij kenbaar”.
De vraag is volgens Bakker: “Hoe kunnen wij alle kritische sociale bewegingen, zoals We zijn Moe, Freedom Vibez, Seti NPS, Seti Sranan, de Reparations Movement, de dialysepatiënten, de demonstrerende scholieren van Klaaskreek, de Afro-beweging en stakende arbeiders, samenbrengen in een netwerk om het huidige dysfunctionele politiek-bestuurlijke systeem te vervangen door een nieuwe mensvriendelijke maatschappelijke orde”.

error: Kopiëren mag niet!