Djoties Jagernath: “Pensioenen koppelen aan iets dat constant blijft in de wereld”

Volksvertegenwoordiger Djoties Jagernath is toch wat sceptisch over de praktische werking van het welvaartsvast maken van de pensioenen. “Er is recentelijk een wet aangenomen om de pensioenen veilig te stellen. Hiermee zou men moeten kunnen rekenen op een financiële onderstand. Men zet nu geld aan een kant met de hoop dat later, bij het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd, het geld dezelfde waarde zal hebben. Niets is minder waar. De richting waar wij nu opgaan in Suriname en de richting waar wij opgaan met de pensioenen doet mij denken aan een waardeloos pensioen”, zegt Jagernath.
Één van de zaken die volgens Jagernath soelaas zou kunnen bieden, is het waardevast maken van de pensioenen. De pensioenen zijn zoals de BBGO onlangs ook aangaf wel welvaartsvast gemaakt, maar hij ziet de koppeling met de welvaart in de praktijk niet werken. “Als men garanties wil bieden, moet het pensioen aan iets dat waardevast is worden gekoppeld. Men hoeft de pensioenen niet per se te dollariseren. Zelfs goud is vandaag de dag wisselvallig. De pensioenen moeten worden gekoppeld aan iets dat constant blijft in de wereld”, aldus Jagernath.
Een bedrag van SRD 100 is nu minder waard dan datzelfde bedrag enkele jaren geleden. U kunt er nu dus minder mee kopen. Omgekeerd heeft de SRD 100 nu meer waarde dan dezelfde SRD 100 over 10 of 20 jaar. Dit heeft dus ook gevolgen voor uw pensioen. De huidige pensioengerechtigden kunnen ervan praten. De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft in juli 2015 breedvoerig met president Desi Bouterse van gedachten gewisseld over zijn wensen en problemen. De president werd gevraagd erop toe te zien dat de pensioenen ‘welvaartsvast’ worden gemaakt, dat wil zeggen dat zij meegaan met de verhogingen van lonen.
De pensioenen zijn al welvaartsvast gemaakt. Het staatsbesluit is in de maand juni getekend en in oktober uitgegeven. Zodra de ambtenaren een loonsverhoging krijgen, krijgen nu de gepensioneerden hetzelfde bedrag of percentage toegekend. Een welvaartsvast pensioen is in dit geval gekoppeld aan de verhoging van de lonen van de actieve ambtenaren. Door inflatie kan men minder goederen en diensten kopen door waardevermindering van de SRD. Men kan bijvoorbeeld nu een brood kopen voor SRD 0,50. Door de inflatie is dat op een nader moment niet meer mogelijk, omdat hetzelfde brood dan bijvoorbeeld SRD 0,70 kost. Tegenwoordig hebben wij te maken met een hoge inflatie door de steeds stijgende koersen van vreemde valuta.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!