Community sportcoaches werken aan sportbewustzijn en healthy lifestyle jeugd

Versie 2Afgelopen vrijdag 4 maart heeft de Stichting Letitia Vriesde Sportpromotie Suriname in het SOC-gebouw opleidingscertificaten uitgereikt aan de cursisten van de opleiding Community Sportcoach. De geslaagden zijn Cheralyn Aarland, Idu’na Emanuelson, Nathalie Grootfaam, Soesiela Jogie-Badloe, Geeta Nanden-Harpal, Bianca Pengel, Wenny Vijfhoven, Martin Gefferie, Moreno Loenersloot en Giorno Rollings. De Community Sportcoaches zijn elke zaterdagochtend actief op 3 locaties, te weten Wintiwai (kunstgrasveld aan de Voltzbergstraat), Saron (Wilfred Hiralal Sportcomplex naast de kerk aan de Slangenhoutstraat) en Houttuin (kunstgrasveld aan de Cassialaan). Bij de uitreiking vertelden de geslaagden over hun ervaringen in de wijken en welke positieve veranderingen en ontwikkelingen zij hadden waargenomen bij de kinderen in de periode dat ze op de wijk actief zijn geweest.
“Als ik doordeweeks thuis kom van het werk zie ik de kinderen op straat de spelletjes doen die we op zaterdag met ze gespeeld hebben. Voorheen waren ze met kattenkwaad bezig, maar nu zie ik ze op een positieve manier bezig zijn. In de afgelopen maanden zie ik de groep waarmee we elke zaterdag bezig zijn elke week met een paar kinderen groeien. Als we zo doorgaan, kunnen we veel kinderen in deze wijk bewustmaken van het belang van sport. Verder zien we ook sporttalent in de wijk die we kunnen motiveren om later verder te gaan bij een sportvereniging. We leggen het fundament bij deze jongeren. We motiveren ze om te gaan sporten en maken dit eenvoudig door een leuk en tevens leerzaam aanbod van sport en spel. We leren de kinderen ook zaken als discipline, luisteren, samenwerken en respect. We verweven actuele sociale onderwerpen in de spelen en behandelen deze op een manier die de kinderen aanspreken, bijvoorbeeld het schoonhouden van je woonomgeving of pesten en gepest worden.”
Volgens de pas geslaagde coaches past deze activiteit bijzonder goed in het healthy lifestyle-concept, waar veel over gepraat wordt maar waar men nog niet veel van merkt. “Waar wij nu mee bezig zijn, is kinderen bewust maken van sport, zodat ze sporten belangrijk gaan vinden als vast onderdeel in hun leven en dit meenemen in de rest van hun leven. Dit bevordert de ontwikkeling van een gezonde nieuwe generatie. Ouders uit bovengenoemde buurten worden gevraagd hun kinderen naar de activiteiten te brengen, zodat ook hun kinderen kunnen genieten van de positieve gevolgen die sport met zich meebrengt. Het is ook goed om als ouder eens te blijven kijken en te zien hoe kinderen van sport genieten. Er zijn ouders die regelmatig komen en dan ook meehelpen bij de drinkpauzes, die worden ingelast. De financiering voor dit project is verkregen uit de door UTSN beheerde Twinningfaciliteit Suriname Nederland, welke wordt gefinancierd door het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken

error: Kopiëren mag niet!