Student Atompia beschouwt verkiezingen Adek als niet legitiem

Milando Atompai, mastersstudent Rechten op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, wenste ook deel te nemen aan de studentenverkiezing die gisteren gehouden is. Volgens Atompai werd hem dit recht ontnomen door de gebrekkige mededelingen over de verkiezing. “Men heeft het niet behoorlijk bekendgemaakt. Men heeft de masterstudenten systematisch ervan weerhouden om mee te doen aan de verkiezing. Ik ben over de verkiezing te weten gekomen, omdat ik flyers heb gezien”, zegt Atompai. Hij trachtte zich dan nog aan te melden voor deelname aan de verkiezing, maar kreeg die gelegenheid niet. Hij richtte vervolgens een brief aan het bestuur, maar deze werd afgewezen. Ook aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd een brief verzonden, maar hij reageerde er niet op. Tenslotte wendde Atompai zich tot de rechter met een voor kortngeding.
In eerste instantie weigerde de rechter de zaak in behandeling te nemen. Later besloot de rechter de zaak alsnog te behandelen. De rechter besloot uiteindelijk in het nadeel van de eiser. Atompai noemt de uitspraak van de rechter een ‘rechterlijke dwaling’. De bekendmaking van de kandidaatstelling heeft zoals door de eiser in het verzoekschrift aangegeven, niet volgens de juiste procedure plaatsgevonden zoals in het Universiteitsbesluit is voorgeschreven. “Zij gaat akkoord dat ik, met het feit dat de bekendmaking via internet heeft plaatsgevonden, kennis van moest hebben genomen. Dit, terwijl de bekendmaking op alle prikborden moest plaatsvinden. Men heeft dat niet gedaan op het prikbord van de mastersstudenten, noch bij de studierichting Rechten”, zegt Atompai. Indien er een kandidaat gekozen wordt, is de kandidaat volgens Atompai niet legitiem gekozen. “Omdat men in strijd met de regels heeft gehandeld. Men handelt ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Alles wat hierna volgt, is niet legitiem”, stelt de student. Atompai stoort zich niet aan de uitslag van de verkiezing. Hij kijkt uit naar het vonnis van de rechter, dat beslissend zal zijn om de zaak verder te zullen aanvechten.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!