SO-klas geopend op OS Maretraite

SO2
SOOp de OS Maretraite is op dinsdag 1 maart een lokaal voor het speciaal onderwijs (SO) geopend om leerlingen van het kleuteronderwijs te accommoderen. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, verrichtte de opening. Het is de eerste SO- klas op deze school. De bewindsman is blij met het initiatief van het Pedologisch Instituut (PI), waar behalve deskundigen ook ouders hun ondersteuning hebben gegeven. “Wij moeten in staat zijn om werkelijk te onderkennen wat het probleem is bij het kind. Dit moet in een zo vroeg mogelijk stadium gebeuren. Het kind kan het wel, maar wij moeten de basis leggen. In dit geval is teambuilding van groot belang en we moeten ook openstaan voor kritiek, want kritiek zal ons helpen om het probleem op te lossen. Wij gaan komen tot het uitstippelen van een 10 jarenplan op het gebied van speciaal onderwijs en dit is een opdracht aan Lilian Ferrier. Deze zaak zullen wij integraal aanpakken”, aldus de bewindsman.
De school, onder leiding van Cindy Blom, telt momenteel 45 leerlingen en de kleuterklas telt er 5. Volgens de onderwijsminister zullen de leerkrachten van het speciaal onderwijs een aparte training krijgen. Peneux vindt het van groot belang dat het nu duidelijk wordt welke de taken zijn van de verschillende instituten, met name het PI, het Medisch Opvoedkundig Bureau, en de afdeling Begeleiding van bovengenoemd ministerie. Indien nodig moeten de kinderen deskundig getest worden en dat doet het PI. Het PI streeft ernaar passend onderwijs te bieden aan kinderen met specifieke stoornissen of beperkingen in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 7 jaar. Er is behoefte aan een werkmodel voor deze kinderen, welk methodisch en theoretisch is aangepast aan de situatie. De rol van de ouder is hierbij erg belangrijk.
Bij de opening waren aanwezig het hoofd van PI, Henry Esajas, orthopedagoog Annelot Themen, de onderdirecteur van de Ontwikkelingsdienst, Yuro Dipotaroeno, Lilian Ferrier van Kind en Jeugdbeleid, leerkrachten en ouders.

error: Kopiëren mag niet!