Rasoelbaks: ‘Niemand staat te springen om president van het Hof te worden’

Mr. Iwan Rasoelbaks
Mr. Iwan Rasoelbaks
President Bouterse zal vandaag waarschijnlijk overgaan tot het beëdigen van de procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday. De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, zegt dat hij blij is met deze stap. ‘Het land heeft het nodig, want de pg vertegenwoordigt de Staat in en buiten rechte.’ Je kunt volgens hem op deze post geen waarnemer laten en geen fragiele functie-invulling hebben. ‘Bij de functie van pg kan je geen fragiele functie-invulling hebben, want de pg leidt heel het korps van officieren. Hij is in de hiërarchie degene die bepaalt wat er beneden hem gebeurt.” De invulling van de positie van de pg gaat volgens Rasoelbaks maken dat men vertrouwen krijgt in zaken, aangezien er iemand is die de staat vertegenwoordigt. ‘Het geeft houvast en straalt stabiliteit uit.’ Anders is dit volgens hem bij de functie van president van het Hof van Justitie.
Functie-invulling president van het Hof geen prioriteit
Over het feit dat er nog geen president van het Hof benoemd is, zegt Rasoelbaks dat het geen ‘walhalla’ is als je in een benoeming komt als primus inter pares. Niemand staat volgens hem te springen om die functie in te vullen. Ook hij niet. Hij meent dat er geen prioriteit is voor bemensing van de positie van president van het Hof. “Niemand zit te springen om die post in te vullen, want die post is vacant. Ik neem waar bij de gratie van het Hof. Het Hof heeft mij gevraagd om waar te nemen, omdat ik de oudste ben na Valstijn. Het legt geen zoden aan de dijk. Het zal de rechtszaken niet sneller laten gaan.’ De prioriteit is volgens hem snelheid van rechtspraak en de rest komt een keertje wel. Invulling van die functie betekent volgens hem ook niet dat zaken sneller zullen gaan, want anders had je binnen een week een vonnis in handen. ‘Maar dat kan ik niet leveren. Ik heb het niet kunnen leveren in die 2 jaren dat ik waarneem. Ik kan die snelheid niet brengen.’ De deskundigheid is er volgens Rasoelbaks genoeg. De rechters krijgen verdiepingscursussen en houden uitwisseling met elkaar. ‘Maar met 19 rechters kan ik geen snelheid bewerkstelligen. Met onderbezetting van de griffie kan ik geen snelheid bewerkstelligen.’ Rasoelbaks geeft aan dat hij de functie trekt zonder geld en zonder bevoegdheden. ‘Ik heb geen bevoegdheid om iemand aan te trekken, geen griffier, geen projectleider, geen ondersteunend personeel. Ik mag niet.’ Rasoelbaks geeft aan dat hij vooral niet ceremonieel is als mens. ‘Ik hou daar niet van, ik ben een pragmatisch mens. Ik hou van de praktijk. Als ik een oplossing of verbetering kan brengen, dan doe ik dat. Ik hoef geen mooi standbeeld als ik dood ben.’
President van het Hof is managementfunctie
De invulling van de functie van Hofpresident heeft volgens Rasoelbaks feitelijk geen verdere betekenis dan een managementfunctie, namelijk ervoor zorgen dat rechtszaken in het algemeen snel verlopen voor de burgers. ‘Het is tegenwoordig een simpele managementtaak. Althans het is geen archaïsch geweldige benaming alsof je een soort topfiguur bent. Je bent top om leiding te geven aan de rechters binnen het Hof, die in feite het beleid uitmaken zodat zaken richtig en snel afgewikkeld worden.’ Rasoelbaks verduidelijkt voorts dat bij het Hof de president geen hoger orgaan is van de leden. Alle rechters zijn onafhankelijk. De president van het hof kan niets bepalen in een rechtszaak die bij een rechter is. De president van het Hof heeft dus wel invloed op het verloop, maar niet op de inhoud van een zaak.’ Dit is ook vastgelegd in de ‘Code of Conduct’. Volgens de Grondwet is de missie van het Hof met name de Hofpresident, het houden van toezicht op de geregelde afdoening van alle rechtsgedingen. ‘Binnen deze bevoegdheid hebben wij geen geld, dus wij kunnen geen projecten ontwikkelen. Het geld moet van de regering komen. We hebben geen zeggenschap over het bestuur van de organisatie. We hebben alleen zeggenschap over de rechtspraak in een concrete zaak. Daar kan niemand anders dan de rechter, die met de zaak belast is, mee bemoeien.’

error: Kopiëren mag niet!