Onnodige storingen door slecht onderhoud van vegetatie

vegetatieOnder en langs het elektriciteitsnet van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) moet vrij gehouden worden van vegetatie om storingen te voorkomen. Uit rapportage van de EBS blijkt, dat haar netwerk veel storingen ondervindt in slecht onderhouden vegetatierijke gebieden. Het vorig jaar waren er 436 stroomstoringen geregistreerd als gevolg hiervan. Voor dit jaar zijn het er al 48. Hoog wied of bomen, die dichtbij het elektriciteitsnet groeien en niet op een verantwoorde/deskundige manier of helemaal niet worden verwijderd, kunnen grote schade veroorzaken aan het net.
Takken die in het netwerk belanden of erop vallen kunnen kortsluiting veroorzaken. Het EBS- netwerk is zodanig ingesteld, dat het zichzelf beveiligt. Bij kortsluiting ontstaat daardoor een onderbreking van de stroomvoorziening in soms een klein of soms een groot gebied.
Dit soort storingen kan worden voorkomen als u bij het planten van bomen rekening houdt met het EBS-net. Palmsoorten en bamboesoorten kunt u liever niet platen in de omgeving van het elektriciteitsnet. Deze groeien snel en zijn makkelijke stroomgeleiders, waardoor er grote kans op elektrocutie bestaat voor mens en dier bij ondeskundig/onverantwoord vegetatie-onderhoud. Het advies van de EBS is om helemaal geen planten in de directe omgeving van haar infrastructuur (netwerk) te planten.
Indien er op uw erf of berm al bomen groeien, snoei ze tijdig. Zo voorkomt u dat ze te dichtbij of in het net groeien.
De EBS streeft ernaar het aantal stroomonderbrekingen te minimaliseren en vraagt de samenleving mee te werken door de omgeving van het elektriciteitsnet vrij te houden van vegetatie. Op grond van artikel 70 van de Politiestrafwet G.B. 1915 no. 77 kan dit nalaten strafbaar worden gesteld.
2015
Totaal 436
Hoogspanningstoringen 108
Laagspanningstoringen 179
Huisaansluitingsstoringen 149
In 2015 waren er in totaal 436 geregistreerde storingen als gevolg van vegetatie. Hiervan waren 108 hoogspanningstoringen, 179 laagspanningstoringen en 149 huisaansluitingsstoringen.
Bij hoogspanningsstoringen zij er vaak veel meer huishoudens onderbroken van elektriciteit in tegenstelling tot huisaansluitingsstoringen, waarbij het om individuele storingen gaat.
2016
Januari 17
Februari (t/m 22 feb) 31
In januari 2016 waren er in totaal 17 storingen als gevolg van vegetatie.
In februari (t/m 22) 2016 waren er in totaal 31 storingen als gevolg van vegetatie.
Van 1 januari t/m 22 februari 2016 zijn er twee 12 kV feeders getript als gevolg van vegetatie.

error: Kopiëren mag niet!