Nog geen reactie president over kwestie Pollack

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO ) geeft aan summier weer gesproken te hebben met de president aangaande de kwestie van districtscommissaris van Commewijne, Remy Pollack. “De president beloofde mij dat er later hierover nog teruggekoppeld zal worden. Doordat andere onderwerpen prioriteit hadden, is de president nog niet ingegaan op dit stuk.” De Stichting ‘Plekje in het Paradijs’, die tot voor kort nog door districtscommissaris Remy Pollack werd geleid, is illegaal bezig geweest door zonder medeweten van ROGB grondactiviteiten uit te voeren. De dc kwam in opspraak nadat enkele burgers hem beschuldigden van malafide handelingen met gronden in Commewijne. Pollack zou naar verluidt in zijn hoedanigheid als stichtingsvoorzitter geld hebben ontvangen van personen, die in ruil daarvoor in aanmerking zouden komen voor een stukje grond. In dit kader geeft de minister aan dat de mensen hun perceel willen hebben. “Een ieder heeft die droom om over zijn eigen perceel te beschikken. Het probleem is dat men het perceel niet kan krijgen, waardoor een deel ontmoedigd is geraakt en zijn geld terugeist. Een ander deel geeft aan nog geloof te hebben om over een perceel te zullen beschikken en is momenteel dus wachtende. Dit is een heel ingewikkelde situatie”, stelt de minister. Vandaar dat de minister voorstaander is dat de president deze zaak zelf afhandelt, “doordat zaken veelal via een bepaalde politieke constellatie zijn gebeurd”. “Ik denk dat er binnenkort meer duidelijkheid zal komen in deze zaak.”
Deel van de samenleving staat achter dc Pollack
Een deel van de mensen staat achter de dc. Deze mensen hebben volgens de minister aangegeven uit vrije wil betaald te hebben voor een stukje grond. De mensen zijn verdeeld in twee grote groepen, namelijk één die haar geld terug wil en één die toch wil wachten. De zaak is echter dat de dc niet bevoegd was deze handeling te plegen. De enige autoriteit bevoegd voor het uitgeven van kavels of domeingrond is het ministerie van ROGB. Daarover is er geen twijfel. De president moet dus beslissen als er sancties zullen volgen. Ten aanzien van het reshuffelen van districtscommissarissen zegt de minister dat het gebruik is dat er van tijd tot tijd dc’s worden verwisseld. “Ik zie dit van het jaar zeker nog gebeuren, alhoewel het een bevoegdheid is van de president”, aldus RO-minister Dikan.

error: Kopiëren mag niet!