Assembleeleden dienen interpellatie over ontwrichting gezondheidssector

De assembleeleden Asiskumar Gajadien, Dinotha Vorswijk, Dew Sharman, Patricia Etnel, Krishna Mathoera en Ingrid Bink hebben vrijdag een interpellatievoorstel ingediend. Aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wordt gevraagd de regering op een zo kort mogelijke termijn uit te nodigen om De Nationale Assemblee (DNA) zo omstandig mogelijk te informeren over de maatregelen die zij op meest korte termijn zal treffen om de neerwaartse trend in de gezondheidszorg een halt toe te roepen en de gezondheidszorg als basisbehoefte van elke burger te garanderen. Volgens de parlementariërs is de gezondheidszorg, ondanks de introductie van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, nog steeds voor grote groepen niet bereikbaar en niet betaalbaar. Bovendien zouden grote delen van de bevolking nog geen gezondheidsverzekering hebben, de tweedelijns gezondheidszorg enorm aan kwaliteit inboeten, omdat de beschikbare middelen en achterhaalde ligdagtarieven onvoldoende blijken, de nierdialysepatiënten nog steeds in grote onzekerheid leven, noodzakelijke geneesmiddelen via diverse gezondheidsverzekeringen niet beschikbaar zijn, waardoor de burgerij die zelf moet kopen. Ook blikvoeding voor baby’s zou onbetaalbaar zijn geworden, met alle gevolgen van dien. De toegezegde amendementen van de Wet Nationale Basiszorgverzekering hebben het parlement nog steeds niet bereikt.
In het voorstel wordt benadrukt dat een grote groep van de voorheen on- en minvermogende patiënten niet in staat blijkt haar gezondheidsverzekering zelf te kunnen betalen, terwijl de regering tegemoetkomende maatregelen nalaat. De kwaliteit van de noodzakelijke gezondheidszorg in het binnenland van Suriname laat veel te wensen over en de heersende Zika-epidemie grijpt om zich heen zonder dat de regering adequate maatregelen voor aanpak heeft getroffen, terwijl vernomen is dat nieuwe gevallen van dengue en vogelgriepinfectie de kop opsteken. De gezondheidssector in het land is sinds de aanname van de Wet Nationale Basiszorgverzekering totaal ontwricht. In de afgelopen periode hebben ziekenhuizen zelfs problemen gehad bij de uitbetaling van hun specialisten en de dienstverlening naar de patiënt toe laat te wensen over. President Desi Bouterse heeft onlangs ook te kennen gegeven dat deze wet niet het resultaat geleverd heeft, dat beoogd was. Ook hij zou deze wet graag op de operatietafel willen zien.

error: Kopiëren mag niet!