Patricia Etnel: “President, verbeter de wereld, begin bij jezelf”

Assembleelid Patricia Etnel is niet onder de indruk van de uitlatingen die president Desi Bouterse afgelopen woensdagnacht bij de kranslegging op het Revoplein heeft gedaan. Volgens de politica zou het staatshoofd beter hebben gedaan door zijn eigen falen naar voren te brengen en hiermee oplossingsmoddellen als hoop door te geven aan de samenleving. “President, verbeter de wereld, maar begin bij jezelf”, stelt Etnel tegenover Dagblad Suriname. Bouterse zei iets na middernacht, bij de herdenking van 36 jaar machtsovername, dat er iets serieus mis is met dit land. Het staatshoofd verwees naar de vele gevallen van kindermisbruik, lijkschennis, duistere optredens van de politie en de vele rechtszaken die burgers tegen hem en het parlement aanhangig hebben gemaakt. “Ik vroeg mij af waarom hij als volkspresident niet een andere boodschap had. Een boodschap waar hij mensen hoop zou geven hoe zij uit deze zeer moeilijke situatie zouden kunnen komen. Een boodschap waar hij de mensen laat zien dat hij als president begrijpt wat er in de samenleving afspeelt. Vooral een dag waar hij zichzelf roept als leider van de revolutie, de leider van het volk, een revolutie van verandering. Naar alle waarschijnlijkheid is dat niet de revolutie die wij hier in Suriname hebben gehad op 25 februari 1980”, aldus Etnel. “Het feit dat Bouterse als president zoveel binnen het bestuurlijk systeem toelaat, doet wel de vraag rijzen wat er precies in het land gebeurt. Wat gebeurt er met de gezinnen? Dat is een vraag waar hij nog steeds geen antwoord op heeft”, aldus de politica.
‘Snapt Bouterse de democratie wel?’
Etnel vraagt zich af of de president de democratie van Suriname wel snapt. “Democratie betekent dat het volk regeert. Als we nou een directe of indirecte democratie hebben, blijft het volk bepaalde rechten hebben. Dat mag niemand het volk ontnemen.” De parlementariër benadrukt dat zij zich wel kan voorstellen dat Bouterse in een andere wereld leeft en hierdoor niet snapt wat er precies gebeurt. Echter moeten zijn dure adviseurs dan erop toezien dat hij uit deze duistere wereld wordt geholpen. “Hij is zelf in een democratisch land als president gekozen. Het volk mag dan zijn recht tot uitvoering brengen”, aldus de parlementariër.
Ga niet aan de mensen hun recht!
De rechtszaak van Anand Inderraj Soechitram en drie andere burgers is ingediend tegen alle 51 leden van het parlement, de president, de vicepresident en de regering. De groep had de parlementariërs in december 2015 middels een deurwaardersexploot opgeroepen zich adequaat van hun taak te kwijten, althans zoals ze de verwachting hebben gewekt bij de eedaflegging toen ze het aanvaardden om volksvertegenwoordiger te worden. De parlementariër benadrukt dat het staatshoofd in geen enkel geval aan de rechten van burgers moet komen. “Als persoon moet je wel gaan kijken naar de billijkheid waarin de mensen dit hebben gedaan. Als mensen vinden dat zaken niet goed gaan, dan moet jij ze als parlementariër wel aanhoren.” Etnel vindt dat de weg naar de onafhankelijke rechter wordt gezien als een middel om zaken af te dwingen van het parlement en de president. Daarom moeten parlementariërs volgens haar gaan kijken naar andere systemen waar burgers kunnen komen en hun beklag kunnen doen. “Dat systeem is er niet. Het enige systeem dat zij naast de rechter hebben, is de politieke partijen, maar de mensen willen niet altijd naar een politieke partij gaan, omdat er vaak twijfels zijn of er naar hun wordt geluisterd.” Zij pleit ervoor dat er een onafhankelijk systeem komt. Een voorbeeld hiervan is het nog in te stellen Constitutioneel Hof dat zijn basis in de grondwet vindt. Een andere is de ombudsman. “Praten en consensus moeten helpen”, adus Etnel.
FR

error: Kopiëren mag niet!