Drempels te Moiwana verwijderd

In het weekend heeft men drie drempels, die geplaatst waren voor de veiligheid van het verkeer te Moiwana, verwijderd van het wegdek. Uit informatie blijkt dat de gewestelijke politiecommandant van Marowijne, George Randjitsing, bij zijn aantreden de districtscommissaris alsook de korpschef middels een schrijven had benaderd om de drempels te laten verwijderen. Dit, vanwege het feit dat criminelen gebruikmaken van de drempels op die locaties. Vanwege de drempels moesten de autobestuurders c.q. de weggebruikers de snelheid van hun voertuigen verminderen. Dit was voor de criminelen gunstig om over te gaan tot het plegen van strafbare feiten. Afgelopen jaar was een man van Chinees komaf op de bovenvermelde locatie doodgeschoten door overvallers. Er wonen nauwelijks mensen in die omgeving. In verband met de algehele veiligheid zijn de drempels van het wegdek verwijderd.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!