Buurtbewoners verwijten leiding voor stijging criminaliteit

Het aantal berovingen in het politieverzorgingsgebied te Domburg schijnt te stijgen. Maandagavond is er een overval gepleegd, waarbij twee slachtoffers gekneveld werden achtergelaten. De daders hebben hierbij waardevolle goederen en geld meegenomen. Dagblad Suriname heeft de informatie dat onder leiding van inspecteur George Randjitsing er steeds zes manschappen per dienst werden ingedeeld. Daardoor was de criminaliteit in die buurt onder controle. Uit onderzoek is gebleken dat Randjitsing meer dan vijf jaar op Domburg was gestationeerd. In zijn dienstperiode vonden slechts twee overvallen plaats, maar niet van ernstige aard. Thans is de inspecteur van politie, mevr. Nakchedie, belast met de waarneming. Zij hanteert, na overleg met de gewestelijke politiecommandant van Wanica, een andere dienstindeling. Per shift zijn de manschappen teruggebracht van zes naar drie tot vier. ‘En het resultaat is daar’, zeggen de buurtbewoners. Met de zes manschappen werd er meer en betere controle uitgeoefend. De veiligheid in de omgeving is nu niet meer gegarandeerd. Het resultaat is dan ook dat de criminaliteit behoorlijk is gaan stijgen in dit politieverzorgingsgebied. In twee maanden tijd zijn er reeds twee grote gewapende overvallen geregistreerd, waarbij slachtoffers gekneveld zijn achtergelaten. Dit alles is te wijten aan het besluit van de leiding, beweren de buurtbewoners.
In een reactie geeft de gewestelijke politiecommandant van Wanica, Ruben Dijks, aan dat de indeling nooit terug is gebracht naar drie of vier mannen. Hij zegt dat wanneer een politiefunctionaris op detachering gaat c.q. uitgeleend wordt, voor het binnenland er altijd een extra man wordt ingezet zodat er nooit een lagere bezetting kan zijn zoals het is aangegeven door de buurtbewoners. De gewestelijke politiecommandant benadrukt dat hij de overuren goed in de gaten houdt, waarbij medewerkers niet onnodig op het bureau komen. Er is geen reden om aan te geven dat het station Domburg een benedenmaats werkniveau heeft. Er was vroeger een ressortcommandant op Domburg, zegt Dijks. Hij is gemuteerd naar een andere afdeling. Het wachten is op een nieuwe ressortcommandant. Voorlopig neemt inspecteur Nakchedie, ressortcommandant van Houttuin, waar voor Domburg.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!