EBS wil prepaid billing voor rurale gebieden

EBS wil prepaid billing voor rurale gebieden (2)De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) houdt er rekening mee dat het innen van geld voor geleverde stroom in het binnenland, waarschijnlijk niet op dezelfde manier zal verlopen als in de stad. Er wordt daarom naar mogelijkheden gekeken om prepaid billling (elektriciteit vooraf betalen) in te voeren in het binnenland. Dit idee werd tijdens het bezoek van de Inter-American Development Bank (IDB) op 24 februari 2016 bediscussieerd. Aan de IDB werd gevraagd om tijdens het financieren van de plannen om Atjoni en Powakka van stroom te voorzien, meteen de mogelijkheid te bekijken om prepaid betalen mee te nemen.
Volgens algemeen directeur Rabindre Parmessar wil de EBS bij het elektrificeren van Atjoni en Powakka aan het begin van het project prepaid meters aanleggen. Aan de IDB is daarom concreet gevraagd hierin te assisteren.
De investeringen om een betaalkantoor in rurale gebieden op te zetten zijn heel duur en verdienen zichzelf niet terug. Daarnaast ontbreken vaak de basisvoorzieningen zoals internet en stromend water. Een permanent kassagebouw biedt ook geen soelaas. De dorpen of woongemeenschappen liggen onderling ook ver van elkaar en dorpelingen zullen voor het betalen van elektriciteit geen reiskosten maken die hoger zijn dan de rekening.
De IDB representant Alejandro Melandri noemt de mogelijkheden om prepaid te betalen daarom “wonderful news”. De IDB heeft volgens Melandri ervaring opgedaan in Guyana waar dit al wordt toegepast. “Er is veel ervaring op dit gebied en de IDB is bereid een handje te helpen.
Uit de verdere discussies bleek dat de EBS dit idee al eerder had geopperd. De IDB zal nagaan wat de status van deze aanvraag is. Uit de gesprekken die toen gevoerd werden, bleek dat de infrastructuur niet voldoende was om direct te investeren in prepaid billing.

error: Kopiëren mag niet!