Rusland: ‘Prijsdaling olie heeft geen effect op energietarieven’

Er zijn volgens minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen nieuwe calculaties gemaakt, waarna er een ander kostenplaatje is vastgesteld voor de productie van energie. Volgens Dodson zou het kostenplaatje in de buurt zijn van de 35 cent dat momenteel in rekening wordt gebracht. Vandaar dat is besloten om de tweede en derde fase van de invoering van de geplande tarieven aan te houden. Bij het berekenen van de tarieven echter moet de producent altijd rekening houden met het oliecomponent. Dat is de afgelopen periode lager dan verwacht. De olieprijs haalt op bepaalde momenten zodanig lage niveaus, dat zelfs de oliemaatschappijen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Wat dit stuk betreft, zitten wij in Suriname volgens NPS-parlementariër Gregory Rusland reeds jaren in een discussie. De discussie gaat over in hoeverre de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) wel de juiste tarieven hanteert. “Het idee bestond er al jaren dat de tarieven te laag zaten. De tarieven komen tot stand op basis van het kostenplaatje van het bedrijf. Daarnaar kijkende waren er bij de EBS toch nog een heleboel vraagtekens de efficiëntie en effectiviteit van het bedrijf aangaande. Op basis hiervan werd de consument/belastingbetaler ook de ineffectiviteit in rekening gebracht”, zegt Rusland.
Verder is duidelijk dat wanneer de tarieven totaal gebaseerd waren op olieprijzen, inderdaad de elektriciteitsprijzen omlaag zouden moeten gaan. De tarieven waren te laag, dus als de prijs van olie omlaag gaat, hoeft het volgens Rusland niet direct te betekenen dat de tarieven omlaag gaan. De zaken moeten volgens hem goed op elkaar afgestemd worden. Hierover werd in het parlement onlangs ook duidelijkheid gevraagd. De minister zegt dat men middels bezuinigingen zal trachten het bedrijf te draaien en waar niet mogelijk, er toch zal worden gesubsidieerd. “Wij wisten met zijn allen dat de tarieven moesten worden verhoogd, maar het niveau was niet duidelijk. Het niveau is nog steeds niet duidelijk”, zegt Rusland. De overheid zal volgens Rusland haar verhaal moeten vertellen. Men moet duidelijker zijn naar de samenleving toe. Anders krijg men allerlei problemen in termen van de informatie die naar de samenleving toe wordt gebracht.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!