Het Surinaams werd voor één dag wereldtaal

De Bisschopswijding van de zeer gerespecteerde Pater Karel Choenni in de Basiliek, was een plechtige en historische gebeurtenis voor ons land.
Velen in de wereld hebben dit gebeuren, via televisiebeelden en het internet, live kunnen meemaken.
De Pauselijke Nuntius veroverde met zijn toespraak in het Sranan, ongetwijfeld de harten van alle Surinamers. Door zich in het Sranan te richten tot de aanwezigen en de rest van de wereld, werd onze taal voor dat ene moment verheven tot het niveau van een wereldtaal.
Het liet mij denken aan een soort gelijk moment die ik meemaakte bij de Zalig Verklaring van Petrus Donders op 23 mei 1982. Toen Paus Johannes Paulus II het immense Sint Pietersplein betrad en het volgende zei tot de aanwezige Surinamers die, ook vanuit de Nederlandse Antillen, naar Rome waren gekomen: “Brada nanga sisa foe Sranan, mi de bari un ala mala wan bigi odi.”
Onmiddellijk gingen alle Surinaamse vlaggen uitbundig zwaaiend de lucht in.
Volgens mij een terechte blijk van waardering van de Surinamers, voor de eer die een grote spirituele leider onze taal deed toekomen. Bij deze gelegenheid werd het Bisdom Suriname vertegenwoordigd door Mgr. A. Zichem, de paters Waldi en Rudie Wong-Loi-Sing, Bas Mulder en de heer drs. H. Neyhorst namens de regering . Vermeldenswaard is dat de gebroeders Wong-Loi-Sing ook waren ingedeeld bij de priesters die betrokken waren bij de uitreiking van de heilige communie.
De aanwezigheid en de toespraak van de Pauselijke Nuntius bij de wijding van Bisschop Choenni gaf die toch al historische dag extra cachet.
De afwezigheid van het Staatshoofd, de voorzitter van het parlement of een vertegenwoordiging van hen, was opvallend, maar heeft niets aan de glans van de dag kunnen afdoen. Tot op heden is er nooit zijdens de President noch de Parlementsvoorzitter, een verklaring gegeven voor hun demonstratieve afwezigheid.
Het uitblijven van een verklaring opent de weg voor speculaties. Zo hoor ik geluiden als zou het te maken hebben met de onvermoeibare strijd voor gerechtigheid van de persoon Karel Choennie.
Hoe het ook zij met de afwezigheid van de President en de voorzitter van het Parlement hebben zij internationaal een heel slechte beurt gemaakt.
Ook nationaal wordt het zonder opgaaf van reden negeren van deze voor ons land zo bijzondere gebeurtenis, als teken van gebrek aan waardering en respect voor het RK geloof gezien.
Enigszins teleurgesteld maar meer nog verbaasd over deze houding van onze autoriteiten denk ik: “Kaw denki ai morsu granman djari, sondro fu sabi taki na ing egi tere ai morsu”.
E.Wijntuin

error: Kopiëren mag niet!