Resonerende gecorrumpeerde munt

Menselijke waardigheid is het fundament van mensenrechten en staat centraal in het concept van “Decent Werk”. Gebrek aan decent of waardig werk, hetgeen werkstress, (psychische) gezondheidsklachten, productiviteitsverlies en ongelijkheid veroorzaakt, verspreidt zich echter wereldwijd. Waardig werk beantwoordt aan de aspiraties van werknemers en stimuleert daardoor psychosynthese, die authentieke eigenwaarde, innerlijke vrijheid, empathie, vertrouwen en prosociale attitudes en gedragingen bevordert. Met andere woorden, waardig werk bevordert menselijke waardigheid of humanisering, waaronder gelijkheid. Vervolgens stelt humanisering werknemers in staat om gezonde paradigma’s te ontwikkelen, die het mogelijk maken om mensenrechten te internaliseren en te praktiseren en een toestand van sociaal vertrouwen tot stand te brengen, wat leidt tot een rechtvaardige, vreedzame en liefdevolle coëxistentie. Omgekeerd negeert gebrek aan waardig werk de aspiraties van werknemers en verstoort het psychosynthese-proces, hetgeen het tegenovergestelde effect creëert. Corruptie draagt bij aan gebrek aan waardig werk en verlamt het vermogen van nationale en internationale autoriteiten, zoals de ILO, om goed bestuur te hunnen uitoefenen. Dus de gecorrumpeerde munt resoneert wereldwijd en doet periodiek deze autoriteiten overtuigingen afkondigen om ten onrechte hoop op verandering te inspireren en de toenemende arme meerderheid te controleren, hetgeen verdeeld en passief gedrag teweegbrengt. Dit transdisciplinaire onderzoek gebruikte een hermeneutisch-fenomenologische benadering, waarbij meta-interpretaties (dat zijn meta-analyses van gepubliceerde interpretaties van kwalitatieve data) werden gemaakt. (Transdisciplinariteit onderzoekt de huidige wereld vanuit verschillende wetenschapsgebieden en transcendeert daarbij alle disciplines om eenheid van kennis te bereiken)
Nederlandse vertaling van de Samenvatting van ‘Resonating Corrupted Coin: How a Poor, Divisive, and Passive Majority Arose, Contrary to Periodic (ILO) Pledge’ gepubliceerd in Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)
Dr. Roy I. Bhikharie
Externe thesis supervisor ADEK Universiteit van Suriname (Sociale Wetenschappen)

error: Kopiëren mag niet!