NJP opent nieuw zittingsjaar

Ondervoorzitter Konrad Acton, voorzitter Priya Sital en minister Faizel Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken (foto: NJP Facebook)
Ondervoorzitter Konrad Acton, voorzitter Priya Sital en minister Faizel Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken (foto: NJP Facebook)
Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is afgelopen zaterdag voor de eerste maal dit jaar in openbare vergadering bijeengekomen. Minister Faizel Abdoelgafoer van Sport en Jeugdzaken was te gast tijdens deze openbare vergadering. Een delegatie van het Jeugdparlement heeft in september 2015 een tegenbezoek gebracht aan de bewindsman. Daar is een aantal wenselijkheden geuit. De minister werd uitgenodigd om te luisteren naar de zaken de jongeren aangaande. De jongerenvertegenwoordigers spraken over de jeugdadviesraad. Er werd aandacht gevraagd voor de afdelingen van Sport en Jeugdzaken in de districten. Ook kreeg het onderwerp van het faciliteren van sporters aandacht. Hierbij werd meegenomen de begeleiding voor jongeren voor het ontplooien en ontwikkelen van hun talenten. Er werd speciaal aandacht gevraagd voor het stimuleren van sport op de scholen. NJP-voorzitter Priya Sital geeft aan dat de minister ook gevraagd is om te kijken naar de ondersteuning van jongerenbewegingen, zodat die actief kunnen participeren in de ontwikkeling van het land en hun toekomst.
Ten slotte kwam ook aan de orde het Kinderrechtenverdrag. De nadruk hier werd vooral gelegd op tienerzwangerschappen, drugsprogramma’s, molest en de criminaliteit. De vergadering heeft bijkans 4 uren geduurd. Abdoelgafoer heeft drie uren van de vergadering bijgewoond en heeft de problemen van de jongeren aangehoord. “Het Jeugdparlement is de stem van de jongeren. Wij moeten de beleidsmakers informeren over zaken de jongeren aangaande en dat hebben wij gedaan. De minister heeft ook zelf aangegeven dat hij een aantal zaken zal meenemen en er werk van zal maken. De drie uurtjes waar de minister erbij was, zijn zeker de moeite waard geweest als hij het aangekaarte inderdaad zal meenemen”, aldus Sital.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!