Stutgard: “Afvalverwerking op verantwoorde manier”

Afval moet op verantwoordelijke manier verwerkt worden2Onderzoek gezondheid Ornamibo noodzakelijk
Voedseltechnoloog Ricky Stutgard geeft aan dat afval op een verantwoorde manier verwerkt moet worden. Allereerst zegt Stutgard dat het afval geordend en gesorteerd moet worden. Dat afval te Ornamibo nog steeds in de open lucht verbrand wordt, waarbij er giftige afvalstoffen vrijkomen, is uit den boze. In dit kader zouden er eigenlijk verbrandingsovens moeten zijn, waarin het vuil verbrand en verwerkt wordt. “We hoeven namelijk het wiel niet opnieuw uit te vinden door te kijken hoe men het in het buitenland doet. Ik heb ook wel begrepen dat rook uren en dagen lang daar kan hangen. Allerlei zaken worden naar Ornamibo gebracht, dus zullen er sowieso giftige stoffen geproduceerd worden. Dit kan voor de nodige schade zorgen met betrekking tot het milieu en de gezondheid van de mens. BOG en OW zouden volgens Stutgard zich serieus hiermee bezig moeten houden hoe wij met ons afval moeten omgaan. Afval moet binnen een bepaalde periode verwerkt worden en moet het niet weken of maandenlang blijven liggen. Behalve dat men last kan hebben van rook, heeft men ook last van allerlei ongedierte.
Bespuitingen zijn niet altijd de oplossing
De plaats bespuiten is niet altijd een oplossing. Doordat men alles bij elkaar ophoopt, kan het volgens Stutgard voorkomen dat niet overal waar de muskieten zitten, bespoten wordt. “Wanneer je spuit, dood je misschien de muskieten, maar niet ander ongedierte, zoals slangen, kakkerlakken en ratten. Afval zou eerder geselecteerd moeten worden en daarna zou men moeten spuiten. Spuiten is goed, want het is een bron van contaminatie. Om het effectief te doen, ga je het afval moeten selecteren en ordenen”, aldus de voedseltechnoloog.
Verbranden middels ovens
Stutgard zegt dat er in principe niets verkeerds is aan het verbranden van afval. “Bij wijze van spreken zou je alle afval kunnen verbranden, maar je zou een verbrandingsoven moeten hebben, waarbij de afvoer of buis hoger moet staan dan het hoogste gebouw in de omgeving. Wanneer we praten over de ovens bedoelen we die met een temperatuur van 1000-1500 ̊ C. Zo kan je alle materiaal verbranden en vrijgekomen rook moet niet tot last zijn van de mensen die in omliggende gebieden wonen. De afvoerbuis zou van beton moeten zijn. Er zou zeker een bepaalde investering aan gekoppeld zijn. In ieder geval zou het goed zijn als er in de omgeving van Ornamibo een onderzoek wordt gedaan met betrekking tot de gezondheidstoestand van de mensen die daar wonen in vergelijking met mensen die niet in die omgeving wonen. Zo kan je kijken als het verbranden van afval een negatief effect heeft op de mensen die daar wonen. Ik denk dat we verrast zullen zijn”, aldus Stutgard.
Rookontwikkeling
Er is momenteel een enorme rooktonwikkeling te merken in de woonomgeving van de vuilstortplaats Ornamibo. Buurtbewoners ervaren dit ongemak sinds bijkans een week. Ten aanzien van de rookontwikkeling zegt Claudia Maatsen, het hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking van het ministerie van Openbare Werken, dat er met man en macht wordt gewerkt aan het normaliseren van de situatie. “Het probleem van de bluswerkzaamheden van de brandweer is namelijk de begaanbaarheid van de vuilstortplaats. Doordat de enorme rookontwikkeling zich voordoet dichtbij een ravijn, is er met heel veel inspanning een weg gebaand voor de brandweer. Bij zoveel tonnen aan vuil ontwikkelen zich gassen die als nadeel hebben de enorme rookontwikkeling wat nu gaande is. Maar wij zijn verplicht de samenleving en vooral de lokale bevolking te informeren. Er is verder geen reden tot paniek en we hopen de situatie gauw te hebben genormaliseerd”, zegt Maatsen.
Jarenlang probleem
De vuilstortplaats van Ornamibo is meer dan 15 jaar geleden voor 5 jaar uitgeleend als vuilverbrandingslocatie. Echter, van de 5 jaren is het nu ruim 18 jaar geworden. Elke avond vinden er illegale vuilverbrandingen plaats. Vooral de bewoners van de omgeving Vredenburg, die achter de vuilstortplaats ligt, hebben enorm last van de stank en vliegen. In 2006 had de toenmalige minister van OW, Ganeshkumar Kandhai, een herstructurering van de vuilstortplaats aangekondigd. In 2007 werd verklaard dat er middelen waren vrijgekomen voor een moderne en volgens internationale standaarden werkende vuilverwerkingsfabriek. Ook in 2011 werd in de begroting van OW herstructurering opgenomen. In 2013 werd het de buurtbewoners teveel en ze gingen over tot actie. Er werd ook een actiecomite ‘Stop Ornamibo Stort’ (SOS) opgericht door de buurtbewoners. Nimos en BOG werden ingeschakeld, maar er kwam geen oplossing. Een week hierna kondigde de OD Dienstsverlening van OW, Valerie Lalji, aan dat in 2014 de vuilstortplaats heringericht zou worden. Dit bleek weer een loze belofte. De ressortraad van Houttuin heeft elk jaar in zijn ressortplan opgenomen sluiting van deze vuilstortplaats, omdat het de buurtbewoners enorme last bezorgt. Ook tijdens de afgelopen hoorzitting van januari 2016 is dit probleem wederom aangekaart door de huidige ressortraad van Houttuin. Sluiting of op een andere manier vuil verwerken was als oplossingsmodel aangedragen.

error: Kopiëren mag niet!