Asiskumar Gajadien: “Waar is het Clad-rapport van Carifesta?”

“Ik heb niet aan het ministerie van Sport en Jeugdzaken, maar juist aan de president en de regering gevraagd om een onderzoek in te stellen. Vanaf 2013 vragen wij de regering om rapporten te doen toekomen, maar wij hebben tot nu toe niets gehad. Wij hadden toch ook het rapport van Carifesta opgevraagd? Dat rapport is ook nog steeds niet doorgestuurd voor het parlement.” Dit stelt assembleelid Asiskumar Gajadien tegenover Dagblad Suriname naar aanleiding van de verklaring van het ministerie van Sport en Jeugdzaken naar vermeende malversaties binnen het ministerie. Bij de regering zijn in 2014 vragen gerezen rond de uitgaven van de Surinaamse editie van Carifesta. Het Caribisch festival voor kunst en cultuur bleek haast tweemaal duurder te zijn uitgevallen dan was begroot. Het festival is in augustus 2013 gehouden. Sindsdien worden schuldeisers met horten en stoten betaald. Nu blijkt dat zeker nog zo’n veertien miljoen Surinaamse dollar moet worden vereffend. Dat is ook ongeveer het bedrag waarmee de begroting toen was overschreden.
Ministerie ontwijkt hetgeen gevraagd wordt
Volgens Gajadien is het opmerkelijk dat het ministerie juist hetgeen nu gevraagd wordt, ontwijkt. “Als het ministerie aangeeft dat deze mensen niet betaald zijn, dan is het een georganiseerde misleiding dat ten bate van de verkiezingen gebruikt is om de organisaties te misleiden.” Sedert 2013 worden er volgens Gajadien kanttekeningen geplaatst over het uitgavenbeleid bij dit ministerie. Sinds toen wordt er gevraagd dat een Clad-onderzoek ingesteld wordt. Vastgesteld kan worden dat tot heden geen enkel rapport aan DNA ter beschikking is gesteld door de regering. De samenleving wordt met de verklaring van het ministerie zelf duidelijk gemaakt dat exponenten van dit ministerie slechts politiek bedreven hebben met organisaties. Volgens de parlementariër wil dit zeggen dat de mensen in georganiseerd verband de samenleving of organisaties misleid hebben.
Kwestie slechts een fractie van onregelmatigheden binnen ministerie
Gajadien zegt dat de stukken over Caylon Vastgoed, die hij onlangs heeft onthuld, slechts een fractie van de werkelijkheid zijn wat zich binnen het ministerie afspeelt. “Het gaat slechts om een deel van de honderden bonnen ofwel zogenaamde organisaties die ondersteund zijn geworden, die de personeelsleden van Sport en Jeugdzaken bij mij gedeponeerd hebben. De verklaring van Sport en Jeugdzaken is misleidend en nietszeggend, omdat ik slechts een fractie heb getoond.” Volgens Gajadien gaat het om stukken van 2013 en 2014, die duidelijk van bedragen verschillen. Er wordt hierbij dan al gauw gesproken over enkele bedragen in duizenden. Gajadien herhaalt zijn vraag aan de regering dat er een grondig Clad-onderzoek komt bij dit ministerie. Er zijn middelen gebruikt ter ‘zogenaamde’ ondersteuning van honderden personen en organisaties, welke deze personen of organisaties niet of ten dele bereikt hebben.
FR

error: Kopiëren mag niet!