Sport- en Jeugdzaken: Geen geld overgemaakt voor religieuze organisaties

Naar aanleiding van informatie die is verschenen in de media waarbij de overheid, in deze het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, donaties zou hebben toegekend via een bedrijf aan religieuze organisaties van het district Nickerie wenst het ministerie duidelijkheid te brengen. Uit documentatie van de administratieve diensten is gebleken, dat de toenmalige leiding van het ministerie voorbereidingen trof om de bedoelde organisaties via een leverancier subsidie toe te kennen. Na onderzoek van de administratieve diensten is gebleken dat er geen gelden van de overheid zijn gestort op de rekeningen van de religieuze organisaties en ook niet op die van het bedrijf NV Caylon Vastgoed. Verder wenst het ministerie de samenleving te informeren dat het Clad regelmatig controlewerkzaamheden uitvoerd op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Er bestaat geen enkele vrees voor controle vanuit de huidige leiding van het ministerie.

error: Kopiëren mag niet!