OW zal met Surinaamse financiers werken aan dam Weg naar Zee

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig met een inventarisatie van de oevers aan de kust van Suriname (van Marowijne tot en met Nickerie). Langs de Marowijnerivier is de oeververdediging ook niet best, maar volgens OW-minister Siegfried Wolff is het grootste gevaar op dit moment te Weg naar Zee. De dam te Weg naar Zee heeft technisch wel de hoogte om het water te keren, maar de zware golfslagen vormen de kern van het probleem. Gezien de hulpdam van klei is, kan het water er gemakkelijker erdoor. Het ministerie maakt vooralsnog gebruik van zandzakken om de golfslagen af te zwakken. Er wordt momenteel uitgekeken naar andere modellen om de golfslagen af te breken. Binnen een stelpost dat goedgekeurd is door de Raad van Ministers zal een kritiek punt in de buurt van de sluis te Weg naar Zee worden beschermd. De minister is bezig met zijn staf een alternatief model te ontwerpen om op korte termijn een kleidam op te werpen, die vervolgens met een betonnen laag zal worden bekleed. Dit zal volgens Wolff ervoor moeten zorgen dat de kleidam niet beschadigt. Voor de kritieke fase wordt het een dam van ongeveer 2000 meter.
De minister is wel positief over het project van de kwelders die in 2015 te Weg naar Zee zijn neergezet. Zoals de initiatiefnemer van het project, Sewnath Naipal, onlangs aangaf, heeft het project zijn nut bewezen. De kleidam achter de kwelder houdt nog steeds stand, terwijl de andere delen van de dam zijn afgezwakt. “Wij als OW zullen moeten kijken naar een oplossing die direct toepasbaar is, vanwege het feit dat een gedeelte van de dam in rechtstreeks contact is met de zee. Het project van professor Naipal juichen wij toe en ondersteunen wij ook. Wij hebben ook gezien dat achter de kwelder, de dam niet als zodanig is aangevallen. Vandaar dat wij de ondersteuning hebben toegezegd. Zodra het budget het toelaat, zullen wij dat aanpakken”, zegt de minister. Voor de dam zal er volgens de minister worden gekeken naar een financiers in Suriname. Surinaamse ingenieursbureaus (onbekend) zijn volgens de minister al aan het werk geweest. Aan de andere kant zijn er uitdagingen zoals het ter beschikking krijgen van land. De dam kan volgens Wolff niet in volle zee worden neergezet. De bewoners van Weg naar Zee zullen weer delen van hun percelen ter beschikking moeten stellen. De compensatiemodellen worden ook bekeken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!