Krishna Mathoera: “Brute moord op onschuldige burgers moet stoppen”

Het algemeen vervolgingsbeleid zoals in de grondwet aangegeven, wordt bepaald door de regering van Suriname. Dat betekent dat de regering daarbij algemene instructies kan geven aan vervolgingsautoriteiten. Hierbij moet zeker niet worden gedacht dat de regering in individuele gevallen zou mogen bemoeien.
Volksvertegenwoordiger Krishna Mathoera zegt dat de brute moorden op burgers moet stoppen. Ondanks de vele veiligheidsvoorzieningen die burgers treffen, blijkt dat ze niet veilig zijn in hun woning. Zij noemt hierbij voorbeelden van de moordgevallen, die zich onlangs hebben voorgedaan. Ook berovingen van supermarkten blijken nu de orde van de dag te zijn. In de afgelopen periode blijkt bij de aangehouden rovers dat het om jonge personen tussen 17 en 22 jaar gaat. Er moeten volgens Mathoera harde maatregelen door Justitie getroffen worden tegen deze criminelen. De regering kan dus paal en perk stellen bij de verhoging van de straffen van bijvoorbeeld berovingen, diefstal moord etc. Mensen moeten in hun woningen vrij en veilig zijn. Dat kan volgens Mathoera alleen worden bewerkstelligd indien de criminaliteit wordt ontmoedigd. De criminaliteit kan naar haar mening zeker worden teruggedrongen als de zekerheid er bestaat dat de criminelen zwaar gestraft zullen worden. “Als de straffen laag zijn, is er geen drempel voor de mensen om in de criminaliteit te belanden. Mensen beroven en overvallen, gaan naar de gevangenis en zijn na 3 jaren op vrije voeten. En zij blijven ook nog hun bezittingen behouden”, zegt Mathoera.
Corruptie ook afstraffen
Het gaat bij Mathoera niet alleen om overvallen en berovingen. Volgens haar moeten corruptiegevallen ook zwaar gestraft worden. “Men moet beginnen alle zaken te vervolgen. Het gaat om het gedrag van mensen in de samenleving. Als men ziet dat de autoriteiten er lichtjes over gaan, gaan waarschuwingen mensen niet afschrikken. De voorbeeldfiguren in de samenleving zijn weg. Mensen binnen de regering zelf stelen (doen mee aan corruptiepraktijken). Als men ziet dat in de top mensen met miljoenen weggaan, vangt men het als signaal op om dit ook te willen doen. Als die mensen zoveel stelen en vrij rond lopen, zal de kleine man dat ook proberen”, stelt Mathoera.
Ook al zijn de omstandigheden in het land niet rooskleuring, kan roven en moorden volgens Mathoera nooit de oplossing zijn. Dat gedrag moet zwaar gestraft worden, waardoor anderen ontmoedigd worden om het criminele pad op te gaan. Overvallers en moordenaars moeten volgens haar ook niet in aanmerking komen voor gratie en voorwaardelijke invrijheidstelling. Hun bezittingen moeten geconfisqueerd worden en ze moeten ook hun leven lang de schade, die ze aanrichten aan de samenleving betalen. Wettelijk moet er een financiële compensatie komen voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Personen, die de eerste keer in de criminaliteit terecht komen, moeten naar haar mening prioriteit krijgen bij resocialisatie.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!