Geregistreerde carwash-eigenaren blij met ordening

Carwash te Latour
Carwash te Latour
De districtscommissaris van Paramaribo, bestuursressort Zuid-West, maakte onlangs bekend dat alle eigenaren van autowasserijen (carwashes) vanaf 12 februari 2016 toestemming dienen aan te vragen voor het exploiteren van hun bedrijf. Met het oog op ordening tracht de districtscommissaris middels deze maatregel de branche te her¬structureren. Het gaat in deze om autowasserijen in de ressorten Flora, Pontbuiten, Welgelegen, Weg naar Zee, Latour, Livorno en Tammenga. Uit het veldbezoek van Dagblad Suriname blijkt dat vooral de geregistreerde carwash-eigenaren, die al een bedrijventarief betalen, blij zijn met de registraties. In de oude situatie was het voor de ‘illegale’ carwash eigenaar gemakkelijk om met een huishoudtarief een carwash te draaien. Die situatie biedt de ‘illegale’ carwash een gunstige concurrentiepositie. Nu zal dat niet mogelijk moeten zijn. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft aan de andere kant de eigenaren van de autowasserijen ook gevraagd om zich bij haar te registreren, opdat het bedrijf inzicht kan hebben in waar zij zitten. Dat heeft ten eerste te maken met de overplaatsing in het bedrijventarief. Hiermee zal de oneerlijke concurrentie, die zich momenteel etaleert, worden weggewerkt.
Hinderwet vergunning
Dc Jerry Miranda van bestuursressort Noord-Oost zegt dat zijn bestuursressort ook al geruime tijd is gestart met de implementatie van het beleid. “Het beleid bij ons wordt al lang geïmplementeerd. De mensen moeten zich eerst als grootverbruikers registreren bij de SWM, en dan kijken wij naar de situatie middels een buurtonderzoek en gaan wij zaken in rechte banen leiden door voorwaarden te stellen voor de wasserijen”, zegt Miranda. Carwashes zijn geen vergunningplichtige bedrijven op basis van het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen. De dc moet wel toestemming verlenen op basis van de Hinderwet, gezien die wet de mogelijkheden biedt om bepaalde voorwaarden vast te stellen. De Hinderwet-vergunningen zijn volgens Miranda sneller te verkrijgen dan de andere vergunningen. De gedachte achter het vergunningloos stellen in het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen is meer om de efficiëntie bij het ondernemen te bevorderen, dat leidt tot het behoud van de motivatie van de ondernemer om te blijven ondernemen. “Het niet vergunningplichtig stellen van een beroep moet geen wildgroei gaan opwekken”, stelt Minranda. Vandaar de Hinderwet bepaalde mogelijkheden biedt. Voor een carwash gebruikt men meestal een hogedruk spuit, machines enz. Het gebruikt van dat soort zaken bij het ondernemen zijn bij de Hinderwet wel vergunningplichtig gesteld.
Waterleidingnet vaak niet bestemd voor carwashes
Ten tweede wil de SWM volgens woordvoerder Edmund Blufpand haar verpomping en infrastructuur naar de wijken toe aanpassen naar de behoefte van de woonwijken. “Als er in een woonwijk 10 carwashes zijn, zijn de buizen misschien niet berekend op de hoeveelheid water dat er naar toe moet. Het zijn buizen die voor huishoudens zijn aangelegd. Zodra er andere activiteiten daar plaatsvinden, waarbij er veel watergebruik wordt, zou dat beken moeten zijn bij de SWM”, zegt Blufpand. De SWM wenst de regulering van de sector, juist omdat de carwash een wildgroei meemaakt. Gezien zij niet vergunningplichtig zijn, wordt de carwash als voorbeeld gebruikt. Het gaat in principe om elke bedrijfsactiviteit. Zodra er een bedrijfsactiviteit plaatsvindt op een bepaald adres, wordt het adres op het commercieel tarief geplaatst. De mogelijkheden om de huishoudens en bedrijven van elkaar te scheiden, kunnen ook worden bekeken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!