Gajadien: “Simons pleegt parlementaire coup!”

1Gajadien “Indien USD bankkoers boven SRD 5 gaat, is Hoefdraad vervolgbaar” ZEKERWaarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien is niet te spreken over de volgens hem steeds verergerende dictatoriale houding die assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons in De Nationale Assemblee (DNA) aan de dag legt. Volgens Gajadien heeft de coalitie de moties met een ‘zogenaamde meerderheid’ verworpen en helemaal geen rekening gehouden met hetgeen zich in de gemeenschap afspeelt. “Men is zelfs zo corrupt dat er bij de stemming aangegeven wordt dat 28 leden tegen hebben gestemd, terwijl fysiek slechts 27 leden aanwezig waren in de zaal. Zo corruptie-minded is deze coalitie!”, stelt Gajadien. Het is volgens Gajadien een typisch voorbeeld van hoe corruptie-minded de DNA-voorzitter haar werk op dit ogenblik doet. “Of het nu vervalsing is van stukken of het leiden van het parlement. Waar je eigenlijk van de voorzitter zou verwachten dat zij boven partijen staat, is zij gewoon deelgenoot ter bescherming van het corrupte beleid van de president. De oppositie heeft besloten deze openbare vergadering niet bij te wonen. Voordat de moties aan de orde kwamen, keurde Abop-assembleelid Marinus Bee het af dat de moties niet in behandeling zijn genomen vóór de stemming over de begroting. Hij merkte op dat de moties te maken hadden met de begroting. Het heeft geen zin voor de oppositie om nog deel te nemen aan de behandeling van de moties. Uiteindelijk besloot de Abop-fractie ook terug te keren naar de fractiekamer. Patricia Etnel van de NPS, die als enig lid van de oppositie overbleef, had uiteindelijk niemand om haar bij het maken van een ‘punt van orde’ te ondersteunen. Uiteindelijk besloot zij als laatste oppositielid ook terug te keren. “Het is één van de rechten van parlementariërs om een motie te mogen indienen en te laten behandelen. Wanneer wij zien dat de voorzitter van het parlement samen met de coalitie een parlementaire coup pleegt en in strijd met het reglement van orde zaken doet, hebben wij geen andere keus dan onder protest weg te blijven”, aldus Gajadien.
Stemming moties opnieuw gehouden
Geerlings-Simons heeft de stemming van 6 moties van de oppositie uiteindelijk opnieuw moeten houden. Er waren 27 leden in de vergaderzaal, terwijl doorgegeven werd dat de moties met 28 stemmen zijn verworpen. De moties werden uiteindelijk toch met 28 stemmen verworpen, omdat tijdens de schorsing het lid Patrick Kensenhuis (NDP) de zaal binnenkwam. De fout werd bij de laatste motie van de oppositie ontdekt door de griffie. De 2 moties ingediend door de coalitie werden met 28 stemmen vóór aangenomen. Gajadien stelt dat de moties ingediend waren om de regering te overtuigen van het belang om de samenleving voorop te stellen en scheef lopende zaken een andere wending te geven. “De coalitie ziet echter niet in dat er een andere wending gegeven moet worden en tracht echter via een slinkse weg de democratie in gevaar te brengen door zaken tegen het ordereglement van het parlement te doen. Daaraan gaan wij niet aan meewerken!”, aldus de VHP’er.
“Steeds halve waarheden”
Assembleevoorzitter Geerlings-Simons zei tijdens de vergadering dat er steeds halve waarheden over haar werkwijze worden verteld. Zij heeft niet het besluit genomen om de behandeling van de moties aan te houden. “Besluiten worden door De Nationale Assemblee genomen. Het parlement heeft met 31 stemmen vóór besloten om de moties later te behandelen. Ook de coalitie ging hiermee akkoord”, aldus de politica. NDP-fractieleider André Misiekaba benadrukte dat er gehandeld is volgens artikel 39 van het ordereglement. Daarin staat volgens hem dat moties op een later tijdstip behandeld kunnen worden. De oppositie vindt echter dat dit artikel verkeerd geïnterpreteerd wordt. Het kan volgens haar nooit de bedoeling zijn om na de stemming van de begroting de moties te behandelen, omdat deze te maken hebben met de begroting. Misiekaba zei dat de oppositie haar ware aard heeft laten zien door geen constructieve oppositie te voeren, zoals zij had beloofd.
President Bouterse had geen antwoord op problemen die volk treffen
Volgens de Gajadien heeft hij gesteld dat president Desi Bouterse die dag heeft bewezen om een schorsing te vragen om zich te gaan beraden. “De moties zouden in principe behandeld moeten worden, maar men is zo corruptie-minded dat men wist dat de samenleving deelgenoot zou zijn van de probleempunten die wij hebben aangehaald. Hierdoor heeft men geprobeerd de zaken te verschuiven naar een andere dag om te voorkomen dat wij die zaken behandelen”, aldus de VHP’er.
Internationale aanklacht opkomst
Gajadien zegt dat de gezamenlijke oppositie al sinds het geval van vermeende vervalsing van documenten binnen DNA bezig is geweest om voorbereidingen te treffen voor een klacht bij de Interparlementaire Unie (IPU). “Alles zal worden gedaan om zowel nationaal als nationaal de stem te laten horen over illegale praktijken, omdat alle vier oppositionele partijen gebundeld veel meer burgers vertegenwoordigen dan de NDP”, aldus Gajadien. Behalve de oppositie waren eveneens afwezig Anton Paal (Palu), Celsius Waterberg (BEP) en van de NDP Rashied Doekhie en Naomi Samidin.
FR

error: Kopiëren mag niet!