Wolff ziet geen heil in lening IsDB voor dijk Weg naar Zee

Frontfoto 3
Frontfoto 2Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken (OW) heeft onlangs in De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld dat de kleidam te Weg naar Zee in een kritieke toestand verkeert. Volgens Wolff doet OW er alles aan om de situatie het hoofd te bieden. Wolff zei dat hij het parlement op de hoogte stelde over de situatie zonder paniek te creëren. Bij de bewoners van Weg naar Zee zelf heerst er wel angst.
Ondersteuning IsDB van de tafel
De overheid heeft na de noodsituatie in februari 2015 een slaperdijk (hulpdam) neergezet om het water tegen te houden. Wolff zijn voorganger, Rabin Parmessar, had aangegeven dat er in 2016 een start zou worden gemaakt met de bouw van een nieuwe dijk. Daarvoor werden er al voorbereidingen getroffen en werd er ook met de Islamic Development Bank gesproken voor de financiering van de dijk. Het ministerie was van plan een 8 kilometer lange dam te bouwen die ruim US$100 miljoen zou kosten. Wolff gevraagd naar wat de stand van zaken is met de IsDB, geeft aan dat die mogelijkheid in ieder geval al van de tafel is. “Wij zagen er geen succes in. Ik denk niet dat het zal lukken. Wij zullen een ander financiering toepassen.”
Na 20 jaar nog steeds ‘op zoek naar een oplossing’
Pandit Ramon Bajnath van het bedevaartsoord meent dat er teveel wordt gesproken over geld. “Men zegt dat er geen geld is in het land, maar ik zie wel geld. We zien wat de directeuren van de verschillende staatsbedrijven verdienen. Het is intussen al 20 jaar. Wij wachten op een structurele aanpak van de zeedijk in dit gebied. In die 20 jaren is er al een aantal consultants ingehuurd om zaken voor te bereiden voor een degelijke dam, waar er nooit wat van terecht is gekomen. Het is goed dat men praat, maar de precaire situatie staat ons te wachten. We horen telkens dat zaken ‘moeten gebeuren’, maar ‘dat ‘moeten gebeuren’ wordt nooit gerealiseerd. Wij moeten prioriteiten stellen. We kunnen desnoods andere projecten even stopzetten, want als groot Paramaribo onder water loopt, zullen die projecten voor niets zijn”, zegt Bajnath. Er is een dijk opgetrokken, maar men is volgens Bajnath nooit meer langs geweest om te kijken hoe het ermee zit. Het klimaat is aan het veranderen. Er zijn nu sterkere winden die sterkere golven veroorzaken. De bewoners hadden 200 meter van hun land afgestaan voor de dijk. Men vreest dat de overheid zo meteen weer met ‘een dergelijk smoes’ zal komen. “Uiteindelijk hebben de landbouwers geen grond meer.” Volgens Bajnath moet de overheid niet alleen inkomen wanneer er een noodsituatie heest. Er zal naar zijn mening spoedig moeten worden gehandeld om noodsituaties te voorkomen.
Dam van 2.000 meters voor kritieke fase
Binnen een stelpost, die goedgekeurd is door de raad van ministers, zal een kritiek punt in de buurt van de sluis te Weg naar Zee worden beschermd. De minister is bezig met zijn staf een alternatief model te ontwerpen om op korte termijn een kleidam op te werpen, die vervolgens met een betonnen laag zal worden bekleed. Dit zal volgens Wolff ervoor moeten zorgen dat de kleidam niet beschadigd raakt. Voor de kritieke fase wordt het een dam van ongeveer 2.000 meters. In de tussentijd zal er volgens de minister worden gewerkt aan de ‘permanente oplossing’.
Dam achter kwelder houdt wel stand
De buurtbewoners hebben de indruk dat de waterkerende dam, die in 2015 door professor Sewnath Naipal is aangelegd, ook niet werkt. Het zeewater zet inderdaad sediment af, maar neemt het na een tijd weer mee. Met de waterkerende dam zien wij volgens Naipal wel de bedoeling van de kwelder en het verschil tussen de resultaten van de kwelder. De kwelder heeft twee functies. Doordat het modder naar binnen komt, vangt de kwelder het op en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de dam achter de kwelder behouden blijft. Uit de waarneming in het veld blijkt inderdaad dat de dam achter de kwelder stand heeft gehouden. Vlak naast de kwelder is ook direct het nut van de kwelder te waarnemen. De kleidam, die doorloopt naar het oosten toe, ziet er volgens Naipal zeker kritiek uit.
“De functie die de kwelder moest vervullen, is voldaan. Wij hebben van het jaar te maken met zware winden (El Niño) en dan nog is de functie van de kwelder daar. De regering is hiervan op de hoogte. Zij heeft in 2015 toegezegd om de kwelder neer te zetten. Er is ook continu gemonitord wat er is gebeurd. Als de regering ons verder had ondersteund met het plaatsen van meer kwelders, dan was dit vandaag niet gebeurd. Om het water tegen te houden, heb je een zware betonnen dijk nodig, wat veel geld kost. Maar met een heel simpele techniek kun je dat ook doen. Dat hebben wij ook laten zien”, aldus Naipal.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!