Dogojo weerspreekt politieke inmenging personeelsleden bij verstrekken BZSR-kaarten

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zal de komende week richting het rijstdistrict Nickerie vertrekken om zelf na te gaan hoe het staat met de informatieverstrekking bij het aanvragen van BZSR-kaarten. “We gaan met de ambtenaren praten, want men krijgt wel duidelijke instructies hoe kaarten af te handelen”, stelt de bewindsvrouw tegenover Dagblad Suriname. Al jaren klagen burgers dat zij niet adequaat geholpen worden, omdat er vermoedelijk door het personeel wordt aangegeven dat zij tot een andere politieke partij behoren. Het is NDP-assembleelid Rashied Doekhie die deze kwestie wederom afgelopen dinsdag onder de aandacht van Dogojo bracht. De Sozavo-minister zegt dat de parlementariër een opmerking heeft gemaakt, maar dat deze meer in de richting gezocht moet worden dat de mensen informatie verstrekken vanuit bepaalde politieke overwegingen. Er zou dan andere informatie verstrekt worden dan wat de mensen nodig zouden hebben.
Overhevelen herregistratie naar districten in de planning
De minister geeft aan dat het ministerie momenteel bezig is met de uitwerking om de herregistratie over te hevelen naar de districten, waarbij in de komende periode verschillende wijkkantoren aan een evaluatie zullen worden onderworpen. Het is onderdeel van het transformatieproces, waarbij een herstructurering komt van de wijkkantoren. Het proces neemt echter nog wat tijd. “Hierdoor kan er nog niet gesteld worden wanneer we precies van start gaan en hoeveel de kosten zullen zijn. Na de uitwerking van dit proces zullen deze zaken aangegeven worden”, aldus de minister.

error: Kopiëren mag niet!