Dc Miranda treedt op tegen ‘rommelkwekers’

‘Al zitten ze in Oeganda, maakt niet uit. Ze moeten hun mensen hier hebben die moeten zorgen dat hun perceel schoon is, want de wetten van het land gelden waar je ook bent.’ Dit zegt dc Jerry Miranda van Paramaribo Noord-Oost in reactie op een bekendmaking van het districtssecretariaat, waarbij eigenaren van leegstaande percelen worden opgedragen om binnen twee weken hun percelen op te schonen. Zij moeten de percelen ontdoen van wied, vuil en grofvuil. Indien zij dit nalaten, zal het commissariaat er zelf toe overgaan het perceel op te schonen, waarna de kosten op de eigenaar verhaald zullen worden. Het zal volgens Miranda weinig uitmaken of de eigenaar zich in het buitenland bevindt of niet. Aan hen die wel in het buitenland zijn en die niet binnen twee weken hun percelen hebben opgeschoond, zullen de kosten via de pg in rekening worden gebracht. De kosten zullen ze volgens Miranda hoe dan ook betalen. Zij kunnen op elk moment met deze kosten geconfronteerd worden.
‘Ze moeten toch een keer terugkomen’, redeneert de dc. De kosten worden overigens geaccumuleerd en elke keer als de overheid tot schoonmaak overgaat, worden deze kosten in rekening gebracht aan de eigenaar. Bij het aanvragen van een bouwvergunning of bij verkoop en overschrijving van het bewuste perceel zal de eigenaar hoe dan ook toch eerst de kosten moeten voldoen. Alle eigenaren die in gebreke blijven hun leegstaande percelen op te schonen, worden geregistreerd, dus ook zij die wel in het land zijn. Burgers die in hun woonomgeving hopen huisvuil hebben liggen, zullen nu in het bijzonder met het probleem van het Zika-virus de dans ook niet ontspringen. Miranda streeft ernaar de boetes te verhogen voor zij die zich schuldig maken aan het verzamelen van grof huisvuil op hun erf. In De Nationale Assemblee zouden volgens hem wetten van een dwingender karakter en eventueel hogere boetes moeten worden aangenomen. Vooralsnog zullen de maatregelen, die binnen het huidig wettelijk kader mogelijk zijn, wel worden toegepast op de overtreders. Men is volgens Miranda sinds zijn aantreden dagelijks bezig om controles op de erven van burgers uit te oefenen.
De afdeling Milieu en Gezondheid van het commissariaat, onder leiding van Wormer, beschikt over een klachtenlijn waar volgens Miranda ‘elke klacht serieus genomen wordt’. Indien burgers last of gevaar ondervinden van het huisvuil van hun buren mogen ze dit ook doorgeven. ‘Als een groep in de gemeenschap rommel blijft kweken, moet de rest van de gemeenschap daar niet de dupe van worden’, meent Miranda. ‘We willen en we moeten optreden.’

error: Kopiëren mag niet!