Actieplan Zika-bestrijding in volle gang

Onlangs heeft de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, nog eens SRD 3 miljoen vrijgemaakt om het Zikaprobleem in Suriname aan te pakken. Op diverse locaties zijn er nu billboards te zien, waarmee voorlichting wordt gegeven over het Zika-virus. Volgens Maureen van Dijk, directeur van Volksgezondheid, heeft dit geld geen specifieke bestemming, maar zal het gebruikt worden om het reeds in uitvoering zijnde actieplan met betrekking tot Zika uit te voeren. Dit plan omvat in hoofdlijnen dataverzameling voor het in kaart brengen en analyseren van Zika-gevallen. Deze informatie wordt verkregen van de landelijke particuliere en RGD-poli’s, alsook de poli’s van de Medische Zending. Daarnaast hebben ook zorgverleners, waaronder neurologen en internisten, de opdracht om te melden als zij patiënten onder behandeling hebben die besmet zijn met het virus, omdat deze patiënten tot de kwetsbare groep behoren. De data betreft zowel vermoedelijke als bevestigde gevallen. Daarnaast omvat het actieplan het bijhouden van de muskietenpopulatie in het land. Dit gebeurt normaal al voor Dengue en Chikungunya en nu ook voor Zika. Vooral bij ziekenhuizen moet dit in de gaten gehouden worden, aangezien mensen die in het ziekenhuis liggen, gezien hun fysieke omstandigheden, minder goed in staat zijn om zichzelf tegen muskieten te beschermen.
Als derde pijler richt het ministerie zich op de communicatie naar de medische sector toe. Dit houdt in dat gezondheidswerkers geleerd worden hoe de ziekte te herkennen, hoe de patiënt te behandelen, dat zij de meldingen moeten doen en ook hoe zij de omgeving van de poli muskietenvrij moeten houden. Het personeel en de patiënten op de poli’s moeten ook beschermd worden. Volgens Van Dijk zal de voorlichting intensiever worden in de komende periode. Naast de bilboards zal via de radio en tv en door het persoonlijk overhandigen van flyers, gepaard gaande met een voorlichtingsgesprek, de strijd tegen de verspreiding van het Zika-virus worden aangegaan. Op 17,18 en 19 februari is er in samenwerking met de Paho een risk cummunication training, waarbij aan voorlichters zal worden bijgebracht hoe zo effectief mogelijk hun boodschap over te brengen. In samenwerking met andere ministeries wordt momenteel ook gewerkt aan schoonmaakactiviteiten.

error: Kopiëren mag niet!