Greenheart overgenomen door Honkongse Chow Tai Fook Enterprise

De overname van Greenheart door de Hongkongse Chow Tai Fook Enterprises, betekent een
grote injectie van nieuw leven in de bos- en houtsectoractiviteiten van Greenheart in Suriname.
Tezamen met de noodzakelijke herstructureringsexercities om een duurzame operatie te
bewerkstelligen, is Greenheart nu verzekerd de groeipotenties te bereiken met de nieuwe
eigenaren. Chow Tai Fook is een wereldwijde conglomeraat met verschillende
bedrijfsinteresses, met name investeringen en operaties in de hotel-en casino industrie,
transport, juwelen, verscheping, haven en luchtvaart (operaties) alsook telecom.
De meeste houtoogst activiteiten vinden plaats in de zogenaamde bosgordel waarvan
momenteel iets meer dan 428.000 ha gecertificeerd is. Greenheart Suriname opereert in en
beheert 79% van voornoemde arealen. Dit is slechts mogelijk door de enorme toewijding, het
professionalisme en het geloof van Greenheart om deel te mogen zijn van het duurzaam
bosbeheer in Suriname.
Het is alom bekend binnen de houtsector dat:
 Suriname een zeer divers bos heeft. De mix van boomsoorten is niet vergelijkbaar met
dat van Afrika of Azië of naburige landen als Brazilië en Guyana.
 Slechts een kleine percentage van deze soorten worden verhandeld in de wereld
houtmarkt.
 Er een grote behoefte en bereidheid is tot het delen van kennis en ervaring rondom het
gebruik van nieuwe soorten in diverse toepassingen tussen de bedrijven.
De SBB heeft als doel het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen
van Suriname in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder
door toepassing van de in de Wet Bosbeheer en andere relevante wet en regelgeving daarvoor
gegeven richtlijnen.
Ongeveer 90% van ons land is gedefinieerd als bos (14,8 miljoen ha). Hiermee is Suriname één
van de meest bosrijke landen in de wereld. De bossen zijn ingedeeld in drie te onderscheiden
typen: zwampbos (1,3 miljoen ha), savannebos (150.000 ha) en hoog drooglandbos (13,4
miljoen ha). De laatste, het regenwoud, wordt vanuit het oogpunt van de commerciële
houtwinning als het meest waardevolle gezien.
Het “nieuwe Greenheart” zoals zij wordt getypeerd na de overname door voornoemde groep in
2015 en de aanstelling van het nieuw management in augustus 2015, richt zich op het
winstgevend maken van het bedrijf door het simultaan uitvoeren van verschillende activiteiten.
Zo is er naast een noodzakelijk herstructureringsprogramma eerst geïnvesteerd in een nieuwe
productielijn, met meerdere activiteiten in het verschiet. Na de geplande inbedrijfstelling later dit
jaar, zullen pers en beleidsmakers worden uitgenodigd voor een demonstratie op locatie te
Apoera.

error: Kopiëren mag niet!