Geen microcefalie bij zwangeren met Zika in Suriname

Volgens de directeur van Volksgezondheid, Maureen van Dijk, zijn er tot op dit moment geen gevallen bekend bij het ministerie, waarbij een met het Zika-virus besmette zwangere vrouw in Suriname een kind draagt of ter wereld heeft gebracht dat tekenen van microcefalie vertoont. Vanuit het ministerie is via het BOG ondertussen een schrijven uitgegaan naar alle ziekenhuizen om op de zwangerschapspoli vrouwen te registeren als er sprake is van vermoedelijke besmetting met het Zika-virus. De vrouwen worden niet getest op het virus, maar worden geregistreerd op basis van de ziekteverschijnselen van Zika die zij hebben of gehad hebben gedurende de zwangerschap. Na enige tijd verwijdert het virus zich namelijk uit het lichaam en is het niet mogelijk om achteraf vast te stellen als een persoon daadwerkelijk Zika heeft gehad of niet. Het is nog niet bewezen dat er een link bestaat tussen het Zika-virus en microcefalie.
Brazilië is tot nu toe het enige land dat zulke hoge cijfers (4000 gevallen) van de afwijking noteert. Dit valt samen met de Zika-epidemie in het land. Echter blijkt uit deze gevallen, maar bij 17 vrouwen het Zika-virus aanwezig te zijn geweest. De WHO onderzoekt nu waarom alleen in Brazilië zoveel gevallen van microcefalie voorkomen. Ondertussen is de oorzaak gezocht in de genetisch gemanipuleerde muskieten, die enige tijd terug zijn los gelaten in Brazilië of mogelijk de vaccinaties aan zwangeren, die begonnen in 2014. Ondanks het niet vaststaat dat er een verband is tussen het Zika-virus en microcefalie adviseren ook Surinaamse artsen, onder wie de gynaecoloog Satish Mohan op de BOG-website, dat vrouwen indien mogelijk het zwanger worden uitstellen. Indien zij reeds zwanger zijn, moeten zij er alles aan doen om te voorkomen dat zij door de Aedes muskiet, de overbrenger van het virus, geprikt worden. Sommige vrouwen die besmet zijn met het Zika-virus en ook zwanger zijn, gaan er uit paniek toe over het ongeboren kind middels de abortuspil te aborteren. Dit is niet alleen misschien wel geheel onnodig, het is ook levensgevaarlijk voor de vrouw zelf. Het meest raadzame is dat met Zika besmette zwangere vrouwen zich wenden tot een arts of specialist voor begeleiding. Van Dijk zegt ervan op de hoogte te zijn dat er nu een vrouw besmet met Zika en in de eerste fase van haar zwangerschap onder begeleiding is van een gynaecoloog, waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat de baby tot op dit moment kerngezond is.

error: Kopiëren mag niet!