Alarmfase één

Nu de regering besloten heeft om de tocht naar Canossa te maken, dus om te gaan naar het IMF, wordt het pas goed duidelijk dat de regering met de rug tegen de muur staat. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Velen, en dat zijn de mensen met een laag bewustzijn en een oppervlakkige benadering, willen niet weten hoe het zover heeft kunnen komen. Als u ziek bent terwijl u altijd gezond bent geweest, en plotseling met allerlei klachten bij de huisarts terecht komt, is het eerste wat een goeie arts gaat doen, een diagnose vaststellen. Hij gaat u vragen stellen om te kunnen achterhalen hoe het zover heeft kunnen komen dat u plotseling bijvoorbeeld hoge bloeddruk, gele koorts, malaria, zica, etc. heeft. Hoe verder je terugkijkt in de geschiedenis hoe verder je in de toekomst kunt kijken.
De grondoorzaak van de huidige ellende ligt bij het feit dat sinds de onafhankelijkheid de ideologie van het creools nationalisme de overhand heeft gehad in de diverse regeringen; en dit dankzij het kiesstelsel.
Deze ideologie, was echter 99% creools en 1% nationalistisch. Zij hebben alle middelen bestemd om de economische basis van het land te verbreden en meer divers te maken, letterlijk verkwanseld. Ik noem hier twee voorbeelden hoe middelen verkwanseld zijn. In 1992 krijgen we circa 80 miljoen Nederlandse Overbruggingshulp. Hoe die te besteden, dat was de vraag. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven doctorandus Josef Brahim en mijn persoon (ik was lid van het bestuur van de VSB) hadden wel een idee hoe dat succesvol kon gebeuren. Immers we zaten met een ernstig deviezen tekort en de enige sector die snel deviezen kon genereren was de rijstsector. Dus Josef en ik gaan naar minister Sedoc van PLOS en presenteren ons voorstel aan hem. Echter is hij, de minister van PLOS, van de NPS, en hij, Sedoc, krijgt natuurlijk de wind van voren. Hoe kun je dat geld gaan besteden in een sector waar alleen mensen die op Kalloe lijken werken? Klaarblijkelijk is men dus niet zo nationalistisch maar wel zeer etnisch.
Het verhaal eindigt met het feit dat de gehele 80 miljoen Nederlands besteed is geworden aan de ASFA, die had een creoolse voorzitter en die weet heus wel hoe het geld op te maken. Het geld is in deviezen overgemaakt op rekeningen van bedrijven van de ASFA zonder een behoorlijke overeenkomst. Geen van deze bedrijven hebben het geld geïnvesteerd in hun bedrijf in Suriname, ze hebben niets terugbetaald aan de staat, en sindsdien bestaan de meeste van deze bedrijven niet omdat de eigenaren sinds toen aan het rentenieren zijn. U kunt zelf de ledenlijst van de ASFA van 1991 – 1992 raadplegen en kijken welke bedrijven nog bestaan. Toen ik minister van Handel en Industrie werd in 1993 heb ik de lijst van bedrijven die geld uit de overbruggingshulp ontvangen hebben ingezien, maar kon niets uitrichten omdat er geen behoorlijke leningsovereenkomst eraan ten grondslag lag. Zo ook is het gegaan met de zogenaamde OPO projecten onder Henk Aron, waarbij ook zo een 65 miljoen DFL over de balk is gesmeten. Ter vergelijking het investeringsfonds IFONS heeft slechts 25 miljoen Nederlands gehad welke volledig geïnvesteerd is in bedrijven en deze zijn voor 90% succesvolle investeringen geweest. Bij het IFONS kreeg men het geld in deviezen en moest aflossen in deviezen, de lening was dus slechts bestemd voor netto exporterende bedrijven. Toen ik de Nationale Ontwikkelingsbank die het IFONS beheerde, verlaten had werd de bepaling dat men de lening moest aflossen in deviezen en de beperking dat de lening alleen bestemd was voor netto exporterende bedrijven werd verlaten. Immers de zweef teki ondernemers moesten ook aantonen dat ze goed geld konden verkwanselen.
Maar daar bleef het niet bij alle pogingen om de economie productiever te maken, om ontwikkeling te bewerkstelligen werden gedwarsboomd door de leiding van de NPS. Zo was binnen het kader van de herstructurering en reorganisatie van het Ministerie van Handel en Industrie besloten om een small business center op te zetten met als belangrijke instituten een innovatiecentrum, een productiviteitscentrum, en een small business instituut. Minister Pronk had aan de onderhandelingstafel in aanwezigheid van mijn persoon, Minister Assen, Minister Subhas Mungra, Minister Hildenberg 20 miljoen Nederlands toegezegd. Groot alarm natuurlijk binnen de NPS want Kalloe gaat scoren. Kan de NPS niet opbouwen, maar saboteren kunnen ze wel. Dus het dossier heeft minister Pronk nooit bereikt terwijl hij aan de onderhandelingstafel met minister Assen in Nederland er over sprak. De NPS heeft een cultuur van niet ontvangen van stukken die men niet graag wil ontvangen. Een beschavingstekort dus.
Daarom gaan we nu naar de slachtbank, het IMF. Om kort te gaan onze economische situatie is hopeloos. We hebben een tekort op alle belangrijke economische balansen en parameters, begrotingstekorten, tekorten op de betalingsbalans, stijgende wisselkoers, stijgende rentes, stijgende inflatie etc. De regeerders, sinds 1975, hebben er een complete puinhoop van gemaakt. Wie droomt dat Staatsolie ons gaat redden kan het vergeten. In de eerste plaats omdat de lage olieprijzen misschien nog lager gaan worden. In de economie kent men het verschijnsel van de varkenscyclus. Wanneer er hoge prijzen zijn voor varkensvlees gaat iedereen varkens telen en voor dat je denkt is er een overschot en dalen de prijzen. Dus iedereen die aardolie heeft exporteert olie. Ik heb al eerder gewaarschuwd voor de gevolgen van het klimaatverdrag te Parijs van 2015 waar onder andere president Obama zich sterk voor heeft gemaakt. Daarom gaat hij in eigen land extra belasting heffen op het gebruik van fossiele brandstoffen. Er zijn teveel fossiele brandstoffen voorradig. Als we die opbranden dan gaat de temperatuur op aarde met meer dan 5% stijgen en dat betekent dat meer dan de helft van alles wat leeft op deze aarde, ook de mensen, gaat uitsterven. Dus de vraag naar fossiele brandstoffen gaat in de beschaafde landen afnemen want alleen daar heb je verantwoordelijke leiders, dus het overschot op de aardolie markt gaat toenemen. We krijgen in de koude landen nu zachte winters met als gevolg dus minder verbruik van fossiele brandstoffen. Al met al om kort te gaan de raffinaderij van Staatsolie is de molensteen om de nek van Staatsolie. Als men kundige consultants had ingehuurd dan was hun dit project afgeraden. Een simpele Monte Carlo risicoanalyse zou aantonen hoe gevaarlijk dit project wel is. Dus lezers laat u niet belazeren door allerlei verhalen van de directeur van Staatsolie. De raffinaderij heeft nooit gedraaid en zal nooit draaien.
Ik heb al eerder een US dollar aangeboden voor deze raffinaderij. Voorlopig blijft mijn aanbod gehandhaafd immers slopen van een raffinaderij kost meer. De raffinaderij moet onderhouden worden. Maar meneer Mark Waaldijk die 1 miljard Amerikaanse dollars in de raffinaderij gepompt heeft, heeft er niet aan gedacht om monteurs op te leiden. Immers Mark maakt geld via zijn eigen contracting companies dus is het onderhoud uitbesteed aan een contracting company voor $ 1.000.000 Amerikaanse dollar per maand, geld dat Staatsolie niet heeft. Dus deze raffinaderij is aan het weg roesten, een tweede Mariënburg wordt het. Gaat u snel er naar toe en maak een foto want van het andere rampproject in West Suriname heeft u geen foto kunnen maken voor uw kleinkinderen.
U ziet het, ontwikkeling brengen is niet makkelijk, het is geen kwestie van geld uitgeven, maar eerder een kwestie van geld efficiënt en effectief investeren binnen het kader van een ontwikkelingsplan. Je moet verstand van investeringsplanning, investeringselectie, en investeringsfinanciering op Wereldbankniveau hebben. Ik houd mij sinds 1968 ermee bezig en nog steeds komen er nieuwe aspecten bij kijken. Het is niet iets voor simpele economen maar voor mensen die technisch economisch breed en diep geschoold zijn. In mijn ogen ben je met slechts een diploma nog analfabeet. Want de tijd van vandaag stelt andere en hogere eisen.
Richard B. Kalloe

error: Kopiëren mag niet!