Silos te Apoera: “Ik pik geen rotzooi van de politie”

Te Apoera is er een meldpunt in gebruik genomen. In het nieuwe gebouw zijn ondergebracht Familierechterlijke Zaken en Slachtofferhulp en het Bureau Rechtszorg. Onder meer kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling of seksueel geweld kunnen zich hier aanmelden. De minister van Justitie en politie, Jennifer van Dijk-Silos, verrichtte de opening. Silos werd tijdens haar bezoek ondersteund door vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid. Silos heeft harde taal gesproken tijdens dit bezoek aan Apoera. Zij gaf onder meer aan dat zij geen rotzooi pikt van de politie. “Ik, de minister van Juspol, zal niet toestaan dat de politiepost Apoera mijn beleid frustreert.”
De politiepost te Apoera gaat mee in haar beleid. Silos geeft aan dat er rapportages zijn dat behalve de ouders, ook de politie en de brandweer zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen in het dorp. Zij gaf in duidelijke bewoordingen aan dat zij het niet pikt dat de politiepost te Apoera er geen werk van maakt om gevallen van kindermisbruik en kindermishandeling te onderzoeken, aangezien het hier geen klachtdelicten betreft. Zij zei het de politie te Apoera zeer kwalijk te nemen dat men geen vertrouwen heeft in politiepost Apoera. Zij spoort de agenten daarom aan om zaken ambtshalve aan te aan te pakken.
“Ik pik het niet dat een deel van mijn korps weigert om ambtshalve op te sporen, weigert om aangiftes aan te nemen, weigert wanneer een collega van ze misbruik maakt en te doen alsof ze doof en blind zijn. Deze minister van Juspol heeft er geen behoefte om populaire Jenny te worden. Ik ben een aanpak type en een doe type.” Silos zei er alles aan te zullen doen om fondsen te zoeken voor het opzetten van een bewustwordingsprogramma. De rol van Volksgezondheid in deze is volgens haar ook van essentieel belang om de nodige voorlichting en begeleiding te geven in het proces. De minister zei geschokt te zijn te vernemen dat ouders bereid zijn geweest hun pasgeboren baby voor SRD 1600 te verkopen aan een vrouw. Deze zaak is bij de politie beland nadat de vrouw, die de baby kocht, haar beklag kwam doen. Silos noemde deze ouders misdadigers. Zij wees de aanwezige ouders erop dat zelfs de wilde dieren in het bos hun kinderen liefdevol verzorgen en in bescherming nemen.
Silos gaf daarom aan dat zij er niet voor zal schromen om gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet biedt om ouders, die zich schuldig maken aan het mishandelen en misbruiken van hun kinderen of hen daarvoor beschikbaar stellen, de voogdij te ontnemen indien nodig. Apoera zal volgens haar een voorbeeld zijn voor de rest van Suriname. Het misbruikprobleem is volgens haar echter niet alleen een probleem van dit dorp maar een landelijk probleem, waarbij Nickerie niet onderschat moet worden. In dit district zal er volgens de minister een tweede meldpunt komen.

error: Kopiëren mag niet!