Import gasoline bij GOw2 noodzakelijk

Vanaf het afgelopen weekend kampen de GOw2-pompstationhouders met een tekort aan unleaded brandstof. Staatsolie blijkt niet in staat om GOw2 van de nodige loodvrije brandstof (unleaded) te voorzien. Volgens GOw2-directeur Aubrey Nai Chung Tong heeft Staatsolie aangegeven op zijn vroegst 12 februari in staat te zullen zijn om weer gasoline aan te leveren. De raffinaderij is gisteren weer opgestart voor productie, nadat zij 4 dagen stil lag vanwege vermeende stroomstoringen. Vandaag en morgen zal er daarom unleaded geïmporteerd worden om het ontstane tekort te overbruggen totdat Staatsolie weer in staat is om haar product aan te leveren. Nai Chung Tong geeft echter aan dat de dag en het uur waarop de geïmporteerde gasoline zal arriveren moeilijk vooraf te bepalen is. De hoop is dat de gasoline reeds woensdag in het land is. Zekerheid hieromtrent is er niet. Hij meent dat in ieder geval bij de Gow2-retailers de schaarste aan unleaded daarom wel merkbaar zal zijn.
Nu reeds zijn enkele GOw2-retailers door hun unleaded voorraad heen. Sinds december 2015 heeft GOw2 haar import van brandstof uit het buitenland volledig stopgezet. De reden hiervoor was de start van de productie van diesel en gasoline door Staatsolie. GOw2 zou voortaan haar brandstof bij de nationale producent betrekken en werd hiermee volledig afhankelijk van Staatsolie voor de aanlevering van brandstof. Volgens Nai Chung Tong zou het voor Staatsolie ook nutteloos zijn om de raffinaderij op te starten en brandstof te produceren als zij geen afzet hiervoor had. Staatsolie zou dan met een overschot zitten. Nai Chung Tong geeft aan dat in ieder geval de dieselproductie van Staatsolie tot nu optimaal is geweest. GOw2 heeft dan ook geen enkel probleem met de aanlevering hiervan ondervonden. De gasolineproductie zou naar zijn mening echter nog niet optimaal geschieden. Dit is volgens hem ook niet ongewoon, aangezien de productie van Staatsolie nog in de opstartfase zit. Hij legt uit dat bedrijven in deze fase meestal eerst met een bepaalde hoeveelheid productie starten en dit langzaam opvoeren. Reden waarom er ook nog geen reserve voorraad aanwezig is.
Staatsolie heeft zelf aangegeven dat de raffinaderij op een bepaald moment niet draaide, maar de juiste reden voor het tekort hoopt Nai Chung Tong woensdag te weten te komen, na een gesprek met Staatsolie. Hij gelooft overigens niet dat de reden voor het stopzetten van de productie gelegen zou zijn in het feit dat de olieprijs nu beneden de kostprijs van Staatsolie gedaald zou zijn, zoals velen speculeren. In dat geval zou het hem logischer lijken dat een bedrijf juist meer zou gaan produceren om toch nog inkomsten te genereren om de kosten te dekken. In het laatste geval kun je volgens hem nog geld uit het product halen, maar bij het stopzetten van de productie haal je er helemaal niets meer uit. Bij het opstarten van de raffinaderij begint men eerst met de productie van diesel, waarna de gasolineproductie aanvangt. Voor de gasolineproductie moeten dan ook eerst wat bijstellingen plaatsvinden om weer te komen tot de juiste specificaties voor deze brandstof.

error: Kopiëren mag niet!