72 dienstvoertuigen SBB worden verkocht

RGB-minister Steven Relyveld
RGB-minister Steven Relyveld
Bijkans 72 dienstvoertuigen uit het wagenpark van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) moeten noodgedwongen door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) worden verkocht. Dit zei RGB-minister Steven Relyveld donderdag tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). “Er is een tekort aan vervoer bij het ministerie, waardoor wij moeten roeien met de riemen die wij hebben.” Volgens Relyveld is het vervoer een zaak dat duidelijk beter aangepakt zou moeten worden, maar hij weet dat het zeker niet aan het vervoer zou liggen als zaken blijven liggen. De bewindsman zegt dat er een koppeling is gemaakt met het overtollige vervoer van de SBB, het wagenpark, waar het saneringsproces ook is losgelaten. “Wij hebben ongeveer 72 wagens teruggehaald in de garage. Het jammerlijke hiervan is echter dat een groot deel van deze auto’s nog op naam staat van de verkoper, met als gevolg dat er nog een hele grote schuld op deze wagens rust. Ik kom er niet onder uit dan het te verkopen.” Relyveld benadrukte dat de verkopen nodig zijn om aan de achterstallige schulden te kunnen voldoen. De bewindsman heeft eerder het Openbaar Ministerie verzocht om een strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar malversaties bij de SBB, onder leiding van ex-directeur Peal Jules. Nadat het ministerie van Openbare Werken de voertuigen heeft getaxeerd, zullen deze worden verkocht. Dagblad Suriname verneemt uit welingelichte bronnen dat een voertuig voor dichtbij USD 4.000 zal worden verkocht.
Strafrechtelijk onderzoek tegen Jules begonnen
Relyveld gaf verder aan dat het OM intussen het strafrechtelijk onderzoek bij de SBB heeft opgestart en een aantal mensen reeds is gehoord. Relyveld fronst zijn wenkbrauwen over het aantal directieleden van 21, van wie 1 algemeen directeur en 5 directeuren. De minister benadrukte eerder dat onder de leiding van de voormalige SBB-directie leningen zijn verstrekt aan personeelsleden zonder dat er toestemming was verkregen van de raad van bestuur en de minister. “Opbrengsten van concessies en retributies zijn voor andere doeleinden gebruikt. Loonbelasting en inhouding van Algemene Oudedagsvoorzieningen zijn niet afgedragen aan de Belastingdienst. Terreinen die eigendom zijn van directieleden, zijn tegen absurd hoge prijzen verhuurd aan SBB”, gaf de minister te kennen.
FR

error: Kopiëren mag niet!