Specialisten AZP schorten actie op

1Uitbetaalde specialisten AZP bleven in actieDe actievoerende medische specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo hebben dinsdagavond hun honorarium over de maand augustus en het restant van juli 2015 ontvangen. De specialisten hebben de acties woensdag echter gecontinueerd, omdat zij naar verluidt nog met enkele issues zaten. Een daarvan is zekerheid ten aanzien van de betalingen. Woensdagmiddag waren zij daarom in beraad. Uiteindelijk is toch besloten de acties op te schorten. Dit wil echter niet zeggen dat het kernprobleem verholpen is. ‘Samen met de directie van het AZP, raad van commissarissen en de minister van Volksgezondheid wordt naarstig gezocht naar permanente en structurele oplossingen’, meldt de medische staf. Woensdagmorgen heeft de directie van het AZP nog met het bestuur van de medische staf, dat de medische specialisten vertegenwoordigt, vergadert. De besprekingen zijn volgens algemeen directeur Antoine Brahim in goede sfeer verlopen. De medische specialisten moesten hun achterstallig klinisch honorarium uiterlijk 31 december 2015 betaald krijgen, maar deze datum werd niet gehaald. De directie had toen aangegeven simpelweg niet over het geld te beschikken om de schuld te kunnen voldoen, waarna de specialisten dreigden in actie te gaan. De acties bleven echter uit totdat zij afgelopen maandag werkelijkheid werden. Volgens Brahim is het probleem van de achterstallige betalingen niet op zichzelf staand. Er zal volgens hem daarom met alle actoren in het zorglandschap, waaronder de minister van Volksgezondheid, een heel goede evaluatie gemaakt moeten worden van het nieuwe zorgstelsel om te kijken waar de tekortkomingen zijn om zo te kunnen komen tot een structurele oplossing.

error: Kopiëren mag niet!