Shirley Wirjodikromo Masters in Wiskunde

Shirley Wirjodikromo behaalt Masters in WiskundeShirley Wirijodikromo, verbonden aan de Masteropleiding Wiskunde, heeft woensdag haar afstudeerpresentatie gedaan. Haar afstudeerthesis was: ‘Upper Convected Maxwell Internal Slip Flow due to the Longitudinal and Torsional Oscillations of a Cylinder’. Wirijodikromo behaalde voor haar presentatie het cijfer 8. De voor een leek zeer moeilijk te volgen wiskundige presentatie, vol met formules, geheel in het Engels verzorgd, duurde ongeveer een uur. Het onderzoek betrof het gedrag van een bepaalde soort vloeistof in een trillende buis. De buis trilt daarbij in de lengterichting en in de draairichting. Wirijodikromo heeft de beweging van deze specifieke soort vloeistof onder genoemde omstandigheden theoretisch onderzocht. Wirijodikromo ging in op de relevantie van het onderzoek. ‘Staatsolie gebruikt dergelijke buizen om olie te vervoeren. Tijdens het vervoer zijn de buizen onderhevig aan trilling en dit heeft invloed op de beweging van de olie, waarmee rekening mee gehouden moet worden.
De buis staat dus onder een zekere druk tijdens het vervoerproces. Als de buis niet sterk genoeg is, kan dit wel effect hebben.’ Aangezien er geen chemische reacties plaatsvinden, is het gedrag van de vloeistof in de buis volgens de onderzoekster gelukkig niet van invloed op de rest van het proces of de olie zelf. Wirijodikromo behaalde in Brazilië haar Bachelor Natuurkunde en is docent Natuurkunde en voltijds moeder. Zij besloot 5 jaar geleden om gebruik te maken van de gelegenheid om verder te studeren in Suriname, omdat zij altijd al een Mastersgraad wilde hebben. Aangezien de kinderen klein waren en zij reeds een werkende moeder was, viel het haar zwaar. “Maar met de hulp van de Almachtige is het gelukt”, zegt Wirijodikromo voldaan.

error: Kopiëren mag niet!