We zijn moe: "Suriname is op zoek naar een alternatief"

Het alternatief, ons doel, kies voor Suriname. Tijdens de meest recente straatactie was er duidelijk een sfeer van medebegrip voor de huidige situatie. Ook vanuit het publiek. De ham vraag was echter, wat is het alternatief? Wat als de regering naar huis gaat? Wat dan? Wie moet dan komen?
Suriname is op zoek naar een alternatief. Suriname is dus ook moe van de huidige situatie.
Wij hebben natuurlijk ook een idee van hoe het zou moeten maar hebben met verschillende groepen gesproken over hun zienswijze. Wij zijn transparant maar laten het over aan de groepen of individuen om aan te geven dat wij ook met hun hebben gesproken. Wij zullen hun betrokkenheid erkennen als zij zich in het openbaar uitspreken.
Het huidig politiek bestuurlijk systeem deugt niet. Althans de richting wordt teveel overgelaten aan de bemensing van het systeem. Het systeem moet derhalve zodanig opgezet worden dat het geen ruimte laat voor willekeur van kwaadwillige individuen.
Helemaal afstappen van het huidig systeem, zou een te grote verandering teweeg brengen. De zelfde verandering kan ook in fases worden uitgevoerd. In dit stadium zou een semi politiek bestuurlijk systeem de oplossing moeten zijn.
Het parlement zoals wij die kennen blijft bestaan. Met de zelfde taken en verantwoordelijkheden, zonder een oppositie en coalitie splitsing.
De regering, de uitvoerende macht, bestaat in het semi politiek systeem uit technocraten. Er zijn voldoende kundige Surinamers die in staat zijn leiding te geven op verschillende gebieden. Zij houden zich veelal op de achtergrond omdat zij zich niet met politiek wensen in te laten.
Deze technocraten krijgen een duidelijk mandaat, afgebakend werkterrein, en duidelijke doelstellingen met een tijdlijn eraan gekoppeld. Wie doet wat, wanneer. Zij worden hierin gecontroleerd en kritisch begeleid door het parlement. Indien zo iemand niet kan voldoen aan de verwachtingen nadat die zich heeft gecommiteerd, moet die zonder pardon afstand nemen van het gegeven mandaat.
De keuze voor welke technocraat, indien meerdere beschikbaar, wordt gemaakt op basis van de CV en op basis van draagvlak binnen de sector.
Een ander punt is de doelstelling van de protestgroep.
Regering ga naar huis, is nogsteeds ons standpunt. Maar niet het doel op zicht. Wij willen verandering. Wij willen verbetering. Wij willen niet kiezen voor een leider of voor een partij. Wij kiezen voor Suriname. Als de regering naar huis is, hebben wij ons doel nog niet bereikt. Er moet dan nog gewerkt worden aan de verandering en de verbetering. Met het huidig politiek systeem zien wij dat niet gauw gebeuren, vandaar het voorstel. Als de regering in staat was gebleken de verandering en verbetering te brengen dan waren wij nu niet in protest. Het is onlogisch dat de huidige regering het probleem kan oplossen. Als zij dat kon, zouden wij in de eerste plaats niet in deze situatie zijn beland. De regering staat de nodige verandering en verbetering in de weg en het is daarom dat wij haar vertrek eisen.
Met dit voorstel hoeven wij dus geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Immers nieuwe verkiezingen zijn niet het antwoord op de huidige problemen.
Actiegroep We zijn moe.

error: Kopiëren mag niet!